Warunki realizacji szkoleń

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w kursach organizowanych przez CSH.

Zgłoszenie uczestnictwa

 • wstępne zgłoszenie na szkolenie można dokonać telefonicznie bądź poprzez rejestrację on-line . Rezerwacja wstępna jest ważna przez 5 dni.
 • rejestracja na szkolenie przeprowadzona jest po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia podpisanego przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy zgłaszającej. W tym celu prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie e-mailem lub faksem (22 639 25 01) formularza zgłoszeniowego
 • zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu i sprawdzeniu dostępności miejsc
 • przed rozpoczęciem szkolenia przesyłamy do Państwa e-mailem potwierdzenie wraz z pełną informacją o miejscu szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej (e-mail).
Zależnie od rodzaju szkolenia, obwiązują różne terminy bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia.

Szkolenia o skróconym terminie rezygnacji:

Dotyczy:

 1. Implementing and Administering Cisco Solutions v1.0 (CCNA)
 2. Configuring BGP on Cisco Routers v4.0 (BGP)
 3. Implementing Cisco MPLS v3.0 (MPLS)
 • do 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu rezygnacji), Zamawiający nie jest obciążany żadnymi kosztami.
 • na mniej niż 10 dni roboczych, a więcej niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony kosztem 50% ceny szkolenia.
 • na mniej niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Zamawiający ponosi pełne koszty szkolenia.

Szkolenie o standardowym terminie rezygnacji:

Z wyjątkiem kursów wskazanych powyżej (CCNA, BGP, MPLS) dotyczy pozostałych szkoleń z oferty:

 • do 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu rezygnacji), Zamawiający nie jest obciążany żadnymi kosztami
 • na mniej niż 20 dni roboczych, a więcej niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu obciążamy Zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny szkolenia
 • na mniej niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Zamawiający ponosi pełne koszty szkolenia

Uruchomienie szkolenia / Zmiana terminu szkolenia

 • CSH organizuje kurs po skompletowaniu grupy, co najmniej 4—6 osób (w zależności od rodzaju szkolenia)
 • CSH zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym poinformuje zainteresowane osoby nie później niż na 4 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby kierowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

Płatność za szkolenie

 • cena szkolenia obejmuje: koszt poprowadzenia szkolenia, materiałów szkoleniowych (materiały dostępne w języku angielskim w formie elektronicznej), lunchy, kawy/herbaty w czasie przerw
 • cena nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem (śniadania i kolacje) uczestników szkolenia
 • płatność za szkolenie w PLN, dokonuje się przelewem na konto bankowe. Dla nowych Klientów wymagana jest przedpłata na podstawie faktury pro forma przed rozpoczęciem szkolenia. Dla stałych Klientów płatność należy uregulować po szkoleniu, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
 • wszystkie ceny podane na stronie internetowej są kwotami NETTO
 • W związku ze zmianą przepisów od stycznia 2011 na szkolenia obowiązuje 23% stawka VAT

Informacje ogólne

 • szkolenia odbywają się w siedzibie CSH w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 19. Mapka dojazdowa
 • zajęcia pierwszego dnia standardowo rozpoczynają się o godzinie 10:00, w pozostałe dni—o godzinie 9:00 (chyba, że zostanie ustalone inaczej o czym uczestnik szkolenia zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym uruchomienie danego kursu)
 • około godziny 12:00—14:00 przewidziana jest przerwa na obiad
 • zajęcia kończą się około godz. 16:30 – 17:00 (lub później, w zależności od tempa pracy grupy)