Warunki realizacji szkoleń

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w kursach organizowanych przez CSH.

Zgłoszenie uczestnictwa

 • wstępne zgłoszenie na szkolenie można dokonać telefonicznie bądź poprzez rejestrację on-line . Rezerwacja wstępna jest ważna przez 5 dni.
 • rejestracja na szkolenie przeprowadzona jest po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia podpisanego przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy zgłaszającej. W tym celu prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie e-mailem lub faksem (22 639 25 01) formularza zgłoszeniowego
 • zgłoszenia przyjmujemy do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu i sprawdzeniu dostępności miejsc
 • przed rozpoczęciem szkolenia przesyłamy do Państwa e-mailem potwierdzenie wraz z pełną informacją o miejscu szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej (e-mail).
Zależnie od rodzaju szkolenia, obwiązują różne terminy bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia.

Szkolenia o skróconym terminie rezygnacji:

Dotyczy:

 1. Implementing and Administering Cisco Solutions v1.0 (CCNA)
 2. Configuring BGP on Cisco Routers v4.0 (BGP)
 3. Implementing Cisco MPLS v3.0 (MPLS)
 • do 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu rezygnacji), Zamawiający nie jest obciążany żadnymi kosztami.
 • na mniej niż 10 dni roboczych, a więcej niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony kosztem 50% ceny szkolenia.
 • na mniej niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Zamawiający ponosi pełne koszty szkolenia.

Szkolenie o standardowym terminie rezygnacji:

Z wyjątkiem kursów wskazanych powyżej (CCNA, BGP, MPLS) dotyczy pozostałych szkoleń z oferty:

 • do 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu rezygnacji), Zamawiający nie jest obciążany żadnymi kosztami
 • na mniej niż 20 dni roboczych, a więcej niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu obciążamy Zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny szkolenia
 • na mniej niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Zamawiający ponosi pełne koszty szkolenia

Uruchomienie szkolenia / Zmiana terminu szkolenia

 • CSH organizuje kurs po skompletowaniu grupy, co najmniej 4—6 osób (w zależności od rodzaju szkolenia)
 • CSH zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym poinformuje zainteresowane osoby nie później niż na 4 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby kierowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

Płatność za szkolenie

 • cena szkolenia obejmuje: koszt poprowadzenia szkolenia, materiałów szkoleniowych (materiały dostępne w języku angielskim w formie elektronicznej), lunchy, kawy/herbaty w czasie przerw
 • cena nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem (śniadania i kolacje) uczestników szkolenia
 • płatność za szkolenie w PLN, dokonuje się przelewem na konto bankowe. Dla nowych Klientów wymagana jest przedpłata na podstawie faktury pro forma przed rozpoczęciem szkolenia. Dla stałych Klientów płatność należy uregulować po szkoleniu, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
 • wszystkie ceny podane na stronie internetowej są kwotami NETTO
 • W związku ze zmianą przepisów od stycznia 2011 na szkolenia obowiązuje 23% stawka VAT

Informacje ogólne

 • szkolenia odbywają się w siedzibie CSH w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 19. Mapka dojazdowa
 • zajęcia pierwszego dnia standardowo rozpoczynają się o godzinie 10:00, w pozostałe dni—o godzinie 9:00 (chyba, że zostanie ustalone inaczej o czym uczestnik szkolenia zostanie poinformowany w mailu potwierdzającym uruchomienie danego kursu)
 • około godziny 12:00—14:00 przewidziana jest przerwa na obiad
 • zajęcia kończą się około godz. 16:30 – 17:00 (lub później, w zależności od tempa pracy grupy)

Dołącz do Nas...

i otrzymuj informacje o nowościach, gwarantowanych terminach szkoleń oraz promocjach!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Centrum Szkoleniowe Hector. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Centrum Szkoleniowe Hector Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 19. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.