Designing Cisco Data Center Infrastructure v1.0 (DCID)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

 • Projektanci sieci
 • Administratorzy sieci
 • Inżynierowie sieci
 • Inżynierowie systemów
 • Architekci rozwiązań technicznych
 • Integratorzy / partnerzy Cisco

Certyfikacje:

Kurs jest częścią następujących certyfikatów:

 • Cisco Certified Network Professional Data Center (CCNP DATA CENTER)

Wprowadzenie:

 Szkolenie Designing Cisco Data Center Infrastructure pomaga opanować mechanizmy projektowania i wdrażania rozwiązań i technologii centrum danych Cisco® w zakresie sieci LAN i SAN, obliczeń, wirtualizacji, automatyzacji i bezpieczeństwa. Poznasz praktyki projektowe dla rozwiązania Cisco Unified Computing System ™ (Cisco UCS®) opartego na serwerach Cisco UCS B-Series i C-Series, Cisco UCS Manager i Cisco Unified Fabric. Zdobędziesz także doświadczenie w projektowaniu technologii zarządzania siecią, w tym z wykorzystaniem produktów Cisco UCS Manager, Cisco Data Center Network Manager (DCNM) i Cisco UCS Director. Możesz spodziewać się treści teoretycznych, a także ćwiczeń ze studiów przypadków zorientowanych na projektowanie.
Kurs pomaga przygotować się do zdania egzaminu Projektowanie infrastruktury centrum danych Cisco (300-610 DCID), który prowadzi do nowego CCNP® Data Center i certyfikowanego specjalisty Cisco – Data Center Design. Egzamin będzie dostępny od 24 lutego 2020 r.

Opis:

 Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie:

• Opisać protokoły warstwy 2 i warstwy 3 używane w centrum danych
• Opisać technologię Cisco Overlay Transport Virtualization (OTV) używaną do łączenia centrów danych
• Opisać protokół LISP
• Zaprojektować rozwiązanie wykorzystujące wirtualną rozszerzalną sieć LAN (VXLAN) do przekazywania ruchu
• Opisać opcje redundancji sprzętowej; jak wirtualizować funkcje sieciowe, obliczeniowe i pamięciowe; oraz wirtualne sieci w centrum danych
• Opisać rozwiązania korzystające z Cisco Adapter Fabric Extender (FEX) z wirtualizacją pojedynczego wejścia / wyjścia (SR-IOV)
• Opisać zagrożenia dla bezpieczeństwa, mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa w centrum danych oraz najlepsze praktyki w tym zakresie
• Opisać zarządzanie urządzeniami i ich orkiestrację w centrum danych
• Opisać opcje przechowywania danych i poziomy zabezpieczenia danych w grupach dysków (RAID) z perspektywy wysokiej dostępności i wydajności
• Opisać koncepcje, topologie, architekturę i terminy branżowe wykorzystywane w Fibre Channel
• Opisać protokól Fibre Channel przez Ethernet (FCoE)
• Opisać opcje bezpieczeństwa w sieciach pamięci masowej
• Opisać opcje zarządzania i automatyzacji infrastruktury sieci pamięci masowej
• Opisać serwery Cisco UCS i przypadki użycia dla różnych platform Cisco UCS
• Wyjaśnić sposoby połączeń przełączników Cisco UCS Fabric Interconnect
• Opisać hiperkonwergentne rozwiązania i zintegrowane systemy
• Opisać ogólnosystemowe parametry konfigurowania domeny Cisco UCS
• Opisać opartą na rolach kontrolę dostępu (RBAC) i integrację z serwerami katalogów, aby kontrolować prawa dostępu w Cisco UCS Manager
• Opisać grupy, które mogą być używane w profilach serwisowych lub szablonach profili w Cisco UCS Manager
• Opisać różne polityki występujące w profilach serwisowych
• Opisać polityki interfejsów Ethernet i Fibre Channel w Cisco UCS Manager
• Opisać zalety szablonów profili serwisowych i różnicę między szablonami początkowymi i zaktualizowanymi
• Opisz narzędzia automatyzacji centrów danych

Wymagania:

Przed przystąpieniem do tego kursu zaleca się (choć nie jest to wymagane) posiadanie wiedzy w zakresie:

 • Wdrożenia sieci w centracj danych (sieci lokalnej (LAN) i sieci pamięci masowych (SAN))
 • Pamięci masowej w centrach danych
 • Wdrożenia wirtualizacji w centrum danych
 • Wdrożenie systemu Cisco Unified Computing System (Cisco UCS)
 • Wdrożenie automatyzacji i organizacji centrów danych, ze szczególnym uwzględnieniem Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) i Cisco UCS Director, Produktów z rodzin Cisco Data Center Nexus i Multilayer Director Switch (MDS)

Aby w pełni skorzystać z tego kursu, należy ukończyć następujące kursy lub uzyskać równoważny poziom wiedzy:

Understanding Cisco Data Center Foundations (DCFNDU) and
Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies (DCCOR)

Tematyka:

 • Projektowanie łączności w warstwie 3
 • Opis wysokiej dostępności w warstwie 2
 • Projektowanie topologii centrów danych
 • Projektowanie połączeń centrum danych z Cisco OTV
 • Opis protokołu lokalizacyjnego / identyfikacyjnego
 • Opis sieci nakładkowych VXLAN
 • Opis wirtualizacji sprzętu i urządzeń
 • Opis opcji Cisco FEX
 • Opis podstawowych zabezpieczeń centrum danych
 • Opis zaawansowanych zabezpieczeń centrum danych
 • Opis zarządzania i orkiestracji
 • Opis opcji pamięci masowej i poziomów RAID
 • Opis protokołu Fibre Channel (FC)
 • Opis topologii Fibre Channel
 • Opis FCoE
 • Opis bezpieczeństwa pamięci masowej
 • Opis zarządzania i organizacji SAN
 • Opis serwerów Cisco UCS i przypadków użycia
 • Opis połączeń przełączników Fabric Interconnect
 • Opis systemów hiperkonwergentnych i zintegrowanych
 • Opis parametrów systemowych Cisco UCS Manager
 • Opis opartej na rolach kontroli dostępu (RBAC) w Cisco UCS
 • Opis grup dla profili serwisowych
 • Opisywanie polityk dla profili serwisowych
 • Opisanie adapterów i polityk specyficznych dla sieci
 • Opis szablonów w Cisco UCS Manager
 • Programowalność oparta na modelu

Adnotacje:

 Plan laboratoriów

• Projektowanie wirtualnej agregacji łączy
• Projektowanie wykorzystania protokołu redundancji pierwszej bramy (FHRP)
• Projektowanie protokołów routingu
• Projektowanie topologii centrum danych dla klienta
• Projektowanie połączenia centrum danych za pomocą Cisco OTV
• Projektowanie sieci VXLAN
• Projektowanie Cisco FEX
• Zarządzanie projektami i organizacja w rozwiązaniu Cisco UCS
• Projektowanie sieci Fibre Channel
• Projektowanie i integracja rozwiązania FCoE
• Projektowanie bezpiecznej sieci SAN
• Korzystanie z Cisco UCS Director dla sieci SAN
• Projektowanie okablowania dla domeny Cisco UCS
• Projektowanie i implementacja serwera Cisco UCS z serii C
• Projektowanie połączeń sieciowych LAN i SAN dla domeny Cisco USC
• Projektowanie parametrów systemowych dla rozwiązania Cisco UCS
• Projektowanie integrację LDAP z domeną Cisco UCS
• Projektowanie grup identyfikatorów dla profili serwisowych w rozwiązaniu Cisco UCS
• Projektowanie polityk dla adapterów i dla sieci w rozwiązaniu Cisco UCS