Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks v1.0 (SVPN)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-06-01 VILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl     Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Wprowadzenie:

Szkolenie SVPN jest nowym, 5 dniowym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa w nowej ścieżce CCNP Security. Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności pozwalających wdrażać ochronę danych przesyłanych poprzez infrastrukturę publiczną lub współdzieloną, takich jak Internet,MPLS-VPN poprzez wdrożenie i utrzymanie różnych rozwiązań Cisco VPN takich Jak klasyczny site-to-site VPN (IPsec) , Dynamic Multipoint Virtual Private Network (DMVPN), Cisco FlexVPN . Słuchacze zdobędą praktyczne doświadczenie w konfiguracji i rozwiązywaniu problemów zdalnego dostępu VPN oraz VPN typu site-to-site z wykorzystaniem urządzeń Cisco ASA i routerów z Cisco IOS.
Kurs ten pozwala przygotować się do egzaminu „Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks (SVPN 300-730)” który jest częścią certyfikacji CCNP Security. Po zdaniu egzaminu SVPN uzyskuje się status „Cisco Certified Specialist – Network Security VPN”

Wymagania:

  • Wiedza i umiejętności na poziomie certyfikacji CCNA
  • Widza i umiejętności posługiwania się systemem Cisco IOS (routery, przełączniki)
  • Bazowa wiedza z zakresu technologii VPN takich jaki IPsec, IKE, itp.

Tematyka:

  • Podstawy technologii VPN i kryptografii stosowanej w VPN
  • Wdrażanie i utrzymanie rozwiązań typu Site-to-Site VPN
  • Wdrażanie i utrzymanie rozwiązań typy DMVPN
  • Wdrażanie i utrzymanie rozwiązań typu Cisco FlexVPN
  • Wdrażanie i utrzymanie rozwiązań typu GET VPN
  • Rozwiązania typu AnyConnect VPN (Cisco ASA)
  • Rozwiązania typu Clientless VPN (Cisco ASA)

Adnotacje:

Czas trwania kursu:
Szkolenie prowadzone przez instruktora: 5 dni w klasie z ćwiczeniami laboratoryjnymi