Introducing Cisco Unified Computing System v1.0 (DCIUCS)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Wprowadzenie:

 Szkolenie Introducing Cisco Unified Computing System (DCIUCS) v1.0 jest szkoleniem wprowadzającym do nowej ścieżki certyfikacji CCNP Data Center i CCIE Data Center. Szkolenie DCIUCS przeznaczone jest dla administratorów, inżynierów wdrożeniowych oraz architektów rozwiązań Data Center. Uzasadnione jest także dla uczestnictwo Project Managerów i Program Managerów zajmujących się rozwojem centrów usług danych. Szkolenie pokazuje jak wdrożyć, zabezpieczyć, obsługiwać i utrzymywać środowisko złożone z serwerów Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) B-Series, C-Series oraz S-Series. Omawiana jest także rodzina produktów Cisco HyperFlex do użytku w centrach danych. Przedstawiana jest praktyczna wiedza w zakresie podstawowej konfiguracji serwera Cisco UCS oraz wykonywania operacji tworzenia kopii zapasowych i przywracania.

Opis:

Główne rozdziały kursu:
1.Omówienie platformy serwerowej Cisco UCS
2.Omówienie komunikacji na platformie serwerowej Cisco UCS
3.Omówienie platformy Cisco HyperFlex Data Platform, jej procesów zapisu i odczytu danych oraz ich optymalizacji
4.Omówienie i konfiguracja profili serwisowych Cisco UCS
5.Omówienie i konfiguracja szablonów profili serwisowych Cisco UCS
6.Omówienie i implementacja iSCSI w Cisco UCS
7.Omówienie i wdrożenie aktualizacji oprogramowania niskopoziomowego (firmware) Cisco UCS
8.Omówienie i implementacja kopii zapasowych na platformie Cisco UCS

Wymagania:

 • Ogólna wiedza o serwerach
 • Wiedza z zakresu routingu IP i switchingu – poziom CCNA
 • Wiedza z zakresu przechowywania danych – storage
 • Podstawowa wiedza z zakresu wirtualizacji

Tematyka:

Omówienie komunikacji Cisco UCS:

 • Cisco UCS Fabric Interconnect
 • Komunikacja w Cisco UCS B-Series
 • Komunikacja w Cisco UCS C-Series.
 • Komunikacja w Cisco UCS S-Series
 • Architektura połączeń Cisco HyperFlex
 • Komunikacja z Cisco HyperFlex Edge
 • Tryb Ethernet End-Host w porównaniu do trybu przełączania
 • Konfiguracja łącza głównego (uplink pinning) Cisco UCS Fabric Interconnect
 • Integracja Cisco UCS z serii C.

Omówienie platformy serwerowej Cisco UCS:

 • Serwery kasetowe Cisco UCS serii B
 • Serwery stelażowe Cisco UCS serii C
 • Serwery stelażowe Cisco UCS serii S
 • Karty Cisco Virtual Interface (VIC)
 • Omówienie hiperkonwergencji
 • Serwery Cisco HyperFlex z serii HX

Opis platformy danych Cisco HyperFlex HX:

 • Oprogramowanie platformy danych Cisco HyperFlex HX
 • Zapisywanie danych na platformie danych Cisco HyperFlex HX
 • Odczytywanie danych z platformy danych Cisco HyperFlex HX
 • Optymalizacja danych w platformie danych Cisco HyperFlex HX

Konfigurowanie profili serwisowych Cisco UCS:

 • Problem przenośności z tożsamością nieabstrakcyjną
 • Profil serwisowy Cisco UCS
 • Grupy tożsamości
 • Grupy serwerów
 • Grupy adresów IP

Konfigurowanie szablonów profili serwisowych Cisco UCS:

 • Szablony profili serwisowych

Wdrożenie iSCSI w Cisco UCS:

 • Adresowanie iSCSI
 • Ewolucja SCSI z DAS do SAN
 • iSCSI Multipathing

Wdrażanie aktualizacji oprogramowania niskopoziomowego Cisco UCS:

 • Aktualizacja oprogramowania serwera Cisco UCS C-Series
 • Najlepsze praktyki dotyczące aktualizacji oprogramowania w programie Cisco UCS Manager
 • Aktualizacje oprogramowania za pomocą automatycznej instalacji
 • Aktualizacje katalogu możliwości
 • Biblioteki oprogramowania (firmware)
 • Aktualizacje sterowników dla systemów operacyjnych i menedżerów wirtualnych

Wdrażanie kopii zapasowych Cisco UCS:

 • Porównaj opcje tworzenia kopii zapasowych w Cisco UCS Manager
 • Porównaj dwa typy importu
 • Kopia zapasowa polityk

Adnotacje:

Ćwiczenia:

 • Zapoznanie z interfejsem graficznym Cisco UCS Manager
 • Konfiguracja portów serwera i portów up-link
 • Konfiguracja sieci i VLAN-ów
 • Konfiguracja podstawowych grup tożsamości
 • Konfiguracja profilu serwisowego Cisco UCS z wykorzystaniem grup
 • Konfiguracja szablonów profili serwisowych
 • Konfiguracja profili serwisowych z iSCSI w Cisco UCS
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych