Understanding Cisco Service Provider Network Foundations v1.0 (SPFNDU)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

 Kurs jest przeznaczony dla inżynierów sieciowych, jak również inżynierów oprogramowania chcących współpracować ze światem SP, takich jak:

 • Administrator sieci
 • Inżynier sieciowy
 • Inżynier systemowy
 • Architekt sieciowy
 • Project manager

Wprowadzenie:

Kurs Understanding Cisco Service Provider Network Foundations (SPFNDU) v1.0 jest kursem dedykowanej dla nowej ścieżki certyfikacji Cisco, która weszła w życie w lutym 2020, dzięki któremu zdobędziesz podstawy wiedzy przydatnej do dalszego kształcenia w zakresie wiedzy objętej certyfikacją Cisco CCNP Service Provider. W kursie tym poszerzysz wiedzę zdobytą w ramach Cisco CCNA o teorię i praktykę związaną z pracą w środowiskach sieci operatorskich. Wykłady oraz praktyczne ćwiczenia pozwolą Ci nauczyć się architektur, protokołów oraz rozwiązań opartych o platformy sprzętowe i dedykowane oprogramowanie powszechne w świecie SP. Kurs SPFNDU nie jest, co prawda, związany bezpośrednio z żadnym konkretnym egzaminem do certyfikacji, niemniej dostarcza wartościowych podstaw wiedzy, niezbędnych do szybkiego poznania całej ścieżki certyfikacji technologii Service Provider.

Kurs SPFNDU jest kursem 5-dniowym, opartym na wykładach oraz ćwiczeniach praktycznych.

Co ten kurs Ci da:

 • Poznanie podstaw wiedzy niezbędnych do zrozumienia narzędzi, protokołów i metodologii wykorzystywanych środowiskach Service Provider.
 • Naukę umiejętności wykorzystania prookołów i architektur do zarządzania platformami w środowisku Service Provider.

Opis:

Po ukończeniu kursu SPFNDU, powinieneś móc w miarę swobodnie poruszać się po następujących obszarach:

 • Móc określić architektury, urządzenia, oprogramowanie i protokoły używane w świecie SP
 • Umieć skonfigurować routery korzystające z systemu IOS oraz IOS XE
 • Posiąść bazową wiedzę odnośnie systemu IOS XR, obejmującą założenia, początkową konfigurację oraz typowe zadania utrzymaniowe
 • Umieć zdefiniować techonologie dostępowe i rdzeniowe w świecie SP
 • Umieć zdefiniować technologie przełączania w świecie SP
 • Umieć zdefiniować główne technologie nakładkowe, oraz ich użycie, ze szczególnym naciskiem na umiejętność konfiguracji protokołu Virtual Extensible LAN (VXLAN)
 • Umieć zdefiniować głowne protokoły routingowe używane w świecie SP
 • Umieć skonfigurować usługi L3 używane w świeci SP
 • Umieć zdefiniować składniki, protokoły i użycie protokołu MPLS (Multiprotocol Label Switching)
 • Umieć zdefiniować użycie usług używanych i utrzymywanych w świecie SP
 •  Umieć poruszać się po zagadnieniach związanych z Linuxem, w obszarach sieciowym, skryptów BASHa, oraz ich użycia w systemie IOS XR

Wymagania:

Przed rozpoczęciem kursu powinno się posiadać następujące umiejętności:

 • Wiedzę z zakresu IPv4 oraz IPv6 oraz sieci wykorzystujących TCP/IP
 • Znajomość typowych środowisk SP
 • Postawowa wiedza odnośnie urządzeń sieciowych oraz ich ról

Tematyka:

 Agenda wykładów:

 • Wprowadzenie do architektur Service Provider
 • Zapoznanie z organizacjami standaryzacyjnymi w świecie Internetu
 • Konfiguracja routerów z systemem IOS oraz IOS XE
 • Konfiguracja routerów z systemem IOS XR
 • Wprowadzenie do technologii dostępowych i rdzeniowych świata SP
 • Wprowadzenie do routingu w świecie SP
 • Protokoły oparte na MPLS
 • Implementacja usług L3
 • Wprowadzenie do technologii przełącznania w świecie SP
 • Implementacja technologii nakładkowych
 • Implementacja usług w świecie SP
 • Wprowadzenie do programowania routerów Cisco IOS XR

Agenda ćwiczeń praktycznych:

 • Zaznajomienie ze środowiskiem labowym
 • Początkowa konfiguracja systemu IOS XE 
 • Konifguracja podstawowej łączności IP na urządzeniach z systemem IOS XE
 • Początkowa konfiguracja systemu IOS XR
 • Konifguracja podstawowej łączności IP na urządzeniach z systemem IOS XR
 • Konfiguracja protokołu IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)
 • Konfiguracja protokołu RIP (Routing Information Protocol) oraz RIPng
 • Podstawowa konfiguracja protokołu BGP (Border Gateway Protocol)
 • Konfiguracja podstaw MPLS
 • Konfiguracja IP SLA
 • Konfiguracja HSRP z Object Tracking
 • Konfiguracja VRF (Virtual Routing and Forwarding)
 • Konfiguracja protokołu NTP (Network Time Protocol)
 • Podstawy interakcji z interfejsem command line Linux
 • Konfiguracja systemu IOS XR przy użyciu skryptów BASH