Introducing Cisco NX-OS Switches and Fabrics in the Data Center v1.0 (DCINX)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-06-01 VILT, Warszawa, 2 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Dedykowane dla:

 • Inżynierowie centrów danych, technicy i architekci
 • Osoby podejmujące decyzje techniczne
 • Architekci sieciowi
 • Integratorzy systemów Cisco i partnerzy

Wprowadzenie:

Szkolenie Introducing Cisco NX-OS Switches and Fabrics in the Data Center (DCINX) v1.0 zapewnia przegląd kluczowych możliwości przełączników Cisco Nexus®, w tym platform, architektury, oprogramowania, zarządzania i funkcjonalności, które przyczyniają się do wysokiej wydajności, dostępności, elastyczności, prostoty obsługi i bezpieczeństwa inwestycji.
Kurs ten jest przeznaczony dla osób podejmujących decyzje techniczne i specjalistów IT, którzy projektują, wdrażają i zarządzają przełącznikami Cisco Nexus w środowiskach centrów danych. W praktycznych ćwiczeniach poznasz kluczowe funkcje, w tym wirtualne konteksty urządzenia (VDC), protokoły redundancji pierwszej bramy (First Hop Redundancy Protocols – FHRP) i mechanizmy zarządzania użytkownikami.
Po ukończonym szkoleniu można również wziąć udział w kursie Configuring Cisco NX-OS Switches and Fabrics in the Data Center (DCCNX) v1.0 aby dowiedzieć się, jak konfigurować przełączniki Cisco Nexus za pomocą systemu operacyjnego Cisco NX-OS.

Opis:

Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie:

 • Identyfikować rodziny produktów Cisco Nexus 7000, 5000, 3000 i 2000
 • Implementować przełączniki Cisco Nexus
 • Rozpoznać podstawowe funkcjonalności Cisco Nexus
 • Opisać wirtualne konteksty urządzenia
 • Opisać agregacje łącz i wirtualne agregacje łącz (vPC)
 • Skonfigurować protokoły pierwszej bramy

Wymagania:

Aby w pełni skorzystać z tego kursu, powinieneś posiadać następujące umiejętności:

 • Znajomość technologii centrów danych Cisco
 • Znajomość protokołów sieciowych, routingu i przełączania
 • Zrozumienie wymagań biznesowych i aplikacyjnych

Rekomendowane są następujące kursy poprzedzające:

 • Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)
 • Understanding Cisco Data Center Foundations (DCFNDU) v1.0
 • Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies (DCCOR) v1.0

Tematyka:

 Identyfikowanie Platform Cisco Nexus:

 • Przegląd przełaczników serii Cisco Nexus 7000 i 7700
 • Przegląd przełaczników serii Cisco Nexus 5600
 • Przegląd przełaczników serii Cisco Nexus 3000
 • Przegląd urządzeń serii Cisco Nexus 2000

Implementacja przełączników Cisco Nexus:

 • Przełączniki Cisco Nexus w architekturze centrum danych
 • Oprogramowanie Cisco NX-OS
 • Model licencjonowania

Zarządzanie przełącznikami Cisco Nexus:

 • Interfejs konsolowy i graficzny do zarządznia przełącznikami Cisco Nexus
 • Narzędzia konfiguracji w systemie Cisco NX-OS
 • PowerOn Auto Provisioning
 • Zarządzanie użytkownikami w systemie Cisco NX-OS
 • Konta użytkowników i konfiguracja ról

Wirtualne konteksty urządzenia (ang. Virtual Device Contexts):

 • Wirtualne konteksty urządzenia (VDC)
 • Typy VDC
 • Zasoby wirtualnych kontekstów (VDC) i szablony zasobów

Agregacja łącza (PC) i wirtualna agregacja łącza (vPC):

 • Operacje na agregacji łącza (PC)
 • Zalety wirtualnej agregacji łącza (vPC)
 • Architektura vPC
 • Płaszczyzny danych i kontroli (ang. control and data plane) vPC

Konfiguracja protokołów First Hop Redundancy Protocols:

 • Omówienie protokołu HSRP
 • Omówienie protokołu VRRP
 • Omówienie protokołu GLBP

Plan Laboratoriów:

 • Poznanie przełączników Cisco Nexus
 • Zarządzanie użytkownikami
 • Konfiguracja wirtualnych kontekstów (VDC) i zarządzaniem użytkownikami
 • Konfiguracja protokołów FHRP
 • Konfiguracja i weryfikacja vPC