Understanding Cisco Data Center Foundations v1.0 (DCFNDU)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

 • Administratorzy danych
 • Inżynierowie centrów danych
 • Inżynierowie systemowi
 • Administratorzy serwerów
 • Menadżerowie sieci
 • Integratorzy systemów Cisco i partnerzy

Wprowadzenie:

 Kurs „Understanding Cisco Data Center Foundations” pozwoli Ci się przygotować do rozpoczęcia pracy z centrami przetwarzania danych. Podczas tego kursu zdobędziesz podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do konfiguracji technologii centrów danych Cisco włączając w to pracę w sieci LAN, wirtualizację, sieci SAN, ujednolicone przetwarzanie komputerowe. Kurs obejmuje także wprowadzenie do infrastruktury aplikacjo-centrycznej (ang. Application Centric, Cisco ACI), automatyzacji i chmury obliczeniowej.
Podczas tego kursu zdobędziesz także praktyczne doświadczenie w konfigurowaniu Cisco Nexus Operating System (Cisco NX-OS) i Cisco Unified Computing System ( Cisco UCS).
Kurs ten nie przygotowuje bezpośrednio do zdobycia certyfikatu ale dostarcza podstawowej wiedzy przydatnej do ukończenia wielu innych zaawansowanych kursów i egzaminów.

Czas trwania kursu:
Zajęcia z wykwalifikowanym instruktorem: 5 dni praktyczny zajęć w laboratorium, dodatkowo materiały do pracy we własnym zakresie, będące ekwiwalentem trzech dni.

Opis:

Dzięki udziałowi w kursie:

 • Zdobędziesz kwalifikacje do objęcia juniorskich stanowisk w pożądanej na rynku dziedzinie centrów przetwarzania danych
 • Zdobędziesz wiedzę potrzebną do uczestnictwa w kolejnych kursach przygotowujących do egzaminów w ramach Cisco Certified Network Professional Data Center.
 • Wiedza i umiejętności zostaną Ci przekazane podczas unikalnego połączenia lekcji, wykładów i zajęć praktycznych, w trakcie których wykorzystujemy najwyższej jakości techniki uczenia, wyposażenie oraz oprogramowanie.

Po odbyciu kursu będziesz potrafił:

 • opisać podstawy sieci centrów danych
 • opisać produkty Cisco i wyjaśnić podstawy działania Cisco NX-OS oraz jego narzędzia
 • opisać technologię redundancji bramy domyślnej warstwy 3
 • opisać możliwości połączeń Cisco FEX
 • opisać agregację portów Ethernet (PC) oraz vPCs
 • opisać wirtualizację przełącznika, wirtualizacje maszyn, wirtualizacje sieci
 • opisać komunikację z użyciem protokołu Fiber Channel pomiędzy serwerem inicjującym a urządzeniem docelowym
 • opisać rodzaje stref w sieciach SAN i ich wykorzystanie
 • opisać NPV oraz NPIV
 • opisać rozszerzenia protokołu Ethernet w centrach danych w celu uzyskania bezstratnych sieci strukturalnych
 • opisać protokół FCoE
 • opisać połączenia w centrach danych
 • opisać Cisco UCS Manager
 • opisać cele i zalety interfejsów programistycznych (ang. APIs)
 • opisać Cisco ACI
 • opisać podstawowe pojęcia chmury obliczeniowej

Wymagania:

 Aby w pełni skorzystać z tego kursu powinieneś posiadać następujące umiejętności:

 • dobre zrozumienie protokołów sieci
 • dobre zrozumienie środowiska VmWare
 • znajomość Systemu operacyjnego Microsoft Windows w zakresie podstawowym

Jeżeli nie posiadasz tych umiejętności proponujemy następujące kursy:

 • Implementing and Administering Cisco Solution (CCNA)
 • Introducing Cisco Data Center Networking ( DCICN)
 • Introducing Cisco Data Center Technologies ( DCICT)

Tematyka:

 •  Architektura sieci centrów danych
 • Opis przełączników Cisco Nexus oraz oprogramowania Cisco NX-OS
 • Redundancja bramy domyślnej warstwy 3
 • Cisco FEX
 • Agregacja łącza (ang. Port Channels) oraz połączenia vPCs
 • Wirtualizacja przełącznika
 • Wirtualizacja Maszyn
 • Wirtualizacja Sieci
 • Podstawowe pojęcia dotyczące pamięci masowej w centrach danych.
 • Opis komunikacji z użyciem protokołu Fiber Channel pomiędzy serwerem inicjującym a urządzeniem docelowym
 • Rodzaje stref w protokole Fiber Channel (ang. zones) i ich zastosowanie
 • Tryby pracy przełącznika FC
 • Rozszerzenia sieci Ethernet w centrach danych
 • Protokół FCoE
 • Komponenty Cisco UCS
 • Cisco UCS Manager
 • Wykorzystanie interfejsów programistycznych (APIs)
 • Infrastruktua Cisco ACI
 • Chmura obliczeniowa

Adnotacje:

Program szczegółowy laboratorium:

 • Zapoznanie z Cisco NX-OS CLI
 • Rozpoznanie topologii
 • Konfiguracja HSRP
 • Konfiguracja Cisco Nexus 2000 FEX
 • Konfiguracja vPCs
 • Konfiguracja vPCs z Cisco FEX
 • Konfiguracja VRF
 • Poznanie elementów VDC
 • Instalacja Vmware ESXi oraz vCenter
 • Konfiguracja wirtualnych sieci SAN
 • Walidacja logowania do sieci SAN i serwera nazw (FLOGI, FCNS)
 • Konfiguracja stref
 • Konfiguracja zunifikowanych portów przełączników Cisco Nexus i implementacja FCoE
 • Zapoznanie ze środowiskiem serwerów Cisco UCS
 • Konfiguracja profili serwisowych Cisco UCS
 • Konfiguracja Cisco NX-OS korzystając z APIs
 • Zapoznanie się z strukturą obiektów (MIT) produktu Cisco UCS Manager