Configuring Data Center Unified Computing v1.0 (DCUCS)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Wprowadzenie:

Szkolenie Configuring Data Center Unified Computing przedstawia serwery Cisco serii B i C stosowane w centrach przetwarzania danych. Przeznaczone jest dla administratorów, inżynierów wdrożeniowych oraz architektów rozwiązań Data Center. Uzasadnione jest także dla uczestnictwo Project Managerów i Program Managerów zajmujących się rozwojem centrów usług danych. Szkolenie przygotowuje do wdrożenia, konfiguracji i utrzymania serwerów Cisco ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk.

Opis:

Główne rozdziały kursu:

 • Omówienie architektury Cisco Unified Computing System (UCS)
 • Omówienie instalacji, konfiguracji i zarządzania architekturą Cisco UCS
 • Omówienie konfiguracji i zarządzania wirtualnymi zasobami w środowisku Cisco UCS
 • Omówienie wdrożenia serii C systemów UCS, w szczególności omówienie Cisco IMC, Host Update Utility i Virtual Interface Card.

Wymagania:

 •  Ogólna wiedza o serwerach
 • Wiedza z zakresu routingu IP i switchingu – poziom CCNA
 • Wiedza z zakresu sieci SAN
 • Podstawowa wiedza z zakresu wirtualizacji serwerów

Tematyka:

Opis architektury Cisco UCS:

 • Elementy sprzętowe serwera kasetowego Cisco UCS serii B
 • Opis interfejsów użytkownika Cisco UCS
 • Konfigurowanie fizycznej łączności i wysokiej dostępności Cisco UCS B-Series
 • Korzystanie z RBAC i organizacji

Połączenia Cisco UCS LAN:

 • Konfigurowanie połączenia z węzłem obliczeniowym LAN
 • Konfigurowanie tożsamości LAN i pul zasobów
 • Konfigurowanie zasad LAN węzła obliczeniowego

Połączenia Cisco UCS SAN:

 • Konfigurowanie połączenia SAN węzła obliczeniowego
 • Konfigurowanie łączności SAN Advanced Compute Node
 • Konfigurowanie grup zasobów SAN

Konfigurowanie serwerów Cisco UCS serii B:

 • Konfigurowanie tożsamości serwera i grup zasobów
 • Konfigurowanie zasad serwera
 • Konfigurowanie szablonów i profili serwisowych
 • Zarządzanie profilami serwisowymi
 • Konfigurowanie profili uruchamianych z iSCSI

Konfigurowanie wirtualizacji Cisco UCS:

 • Konfigurowanie Cisco UCS VM-FEX
 • Konfigurowanie Cisco UCS SR-IOV
 • Konfigurowanie integracji Cisco UCS VM-FEX dla Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V
 • Konfigurowanie Cisco UCS VM-FEX dla KVM SR-IOV

Administracja Cisco UCS:

 • Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie bazy danych Cisco UCS Manager
 • Zarządzanie i aktualizowanie oprogramowania wewnętrznego Cisco UCS B-Series
 • Korzystanie z narzędzi zarządzania Cisco UCS

Funkcje Cisco UCS serii C.:

 • Opis serwerów Cisco UCS z serii C.
 • Opis opcji połączeń z serwerem Cisco USC Series C.
 • Korzystanie z Cisco UCS C-Series IMC Discovery
 • Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego Cisco UCS serii C.

Adnotacje:

 Ćwiczenia:

Lab 1-1: Początkowa konfiguracja Cisco UCS
Lab 1-2: Poznanie Cisco UCS Manager
Lab 1-3: Konfiguracja RBAC
Lab 2-1: Konfigurowanie zasad i właściwości portu łącza głównego (ang. uplink)
Lab 2–2: Konfigurowanie grup i polityk związanych z siecią LAN
Lab 3-1: Konfigurowanie sieci SAN
Lab 3-2: Konfigurowanie grup i szablonów tożsamości w sieci SAN
Lab 4-1: Konfigurowanie funkcji związanych z serwerem i zmiana nazwy profilu
Lab 4-2: Konfigurowanie profili serwisowych uruchamianych z iSCSI LUN
Lab 5-1: Konfigurowanie VM-FEX passthrough
Lab 6-1: Tworzenie kopi zapasowej i import konfiguracji systemu
Lab 7-1: Konfigurowanie ustawień serwera typu C za pomocą graficznego interfejsu użytkownika