Configuring Cisco NX-OS Switches and Fabrics in the Data Center v1.0 (DCCNX)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-06-03 VILT, Warszawa, 3 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Dedykowane dla:

 • Inżynierowie centrów danych, technicy i architekci
 • Osoby podejmujące decyzje techniczne
 • Architekci sieciowi
 • Integratorzy systemów Cisco i partnerzy

Wprowadzenie:

Szkolenie Configuring Cisco NX-OS Switches and Fabrics in the Data Center (DCCNX) v1.0 pokazuje, jak instalować, konfigurować i zarządzać rodzinami przełączników z serii Cisco Nexus® przy użyciu systemu operacyjnego Cisco NX-OS w celu obsługi wysoce dostępnych, bezpiecznych, skalowalnych i zwirtualizowanych centrów danych.
Dzięki specjalistycznym instrukcjom i praktycznym ćwiczeniom nauczysz się wdrażać funkcje oprogramowania Cisco NX-OS, w tym połączenia sieciowe, wirtualizację, bezpieczeństwo, usługi w sieciach SAN, zarządzanie i monitorowanie systemem. Kurs obejmuje również wprowadzenie do automatyzacji urządzeń Cisco Nexus za pomocą interfejsów programistycznych zawartych w systemie Cisco NX-OS.
Jeśli interesuje Cię przegląd techniczny przełączników rodziny Cisco Nexus, możesz rozważyć najpierw wzięcie udziału w kursie Introducing Cisco NX-OS Switches and Fabrics in the Data Center (DCINX) v1.0 .

Opis:

Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie:

 • Opisać routing i przekazywanie pakietów w urządzeniach Cisco Nexus
 • Opisać działanie protokołu Overlay Transport Virtualization (OTV)
 • Opisać i skonfigurować wirtualne rozszerzone sieci LAN (VXLAN)
 • Opisać protokół Locator/ID Separation Protocol (LISP)
 • Opisać kluczowe funkcjonalności i cechy urządzeń Cisco Nexus
 • Opisać Cisco Intelligent Traffic Director
 • Opisać mechanizm kontroli jakości (QoS) w urządzeniach Cisco Nexus
 • Rozumieć usługi urządzeń Cisco Nexus
 • Konfigurować aliasy i strefy w sieci SAN
 • Konfigurować Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
 • Konfigurować tryb N-Port Identifier Virtualization (NPIV) i tryb N-Port Virtualization (NPV)
 • Opisać interfejs programistyczny NX-API i rozwiązania do orkiestracji sieci, oraz programować Cisco NX-OS z wykorzystaniem języka Python
 • Wytłumaczyć sposoby zarządzania systemem, monitorowania i rozwiązywania problemów

Wymagania:

Aby w pełni skorzystać z tego kursu, powinieneś posiadać następujące umiejętności:

 • Znajomość technologii centrów danych Cisco
 • Znajomość protokołów sieciowych, routingu i przełączania

Rekomendowane są następujące kursy poprzedzające:

 • Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)
 • Understanding Cisco Data Center Foundations (DCFNDU)
 • Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies (DCCOR)
 • Introducing Cisco Nexus Series Switches (DCINX)
 • Implementing Cisco Switched Networks (SWITCH)
 • Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)

Tematyka:

Routing i przekierowywania w urządzeniach Cisco NX-OS:

 • Omówienie routingu typu unicast
 • Omówienie routingu typu multicast
 • Routing i przekierowywania w Cisco NX-OS
 • Unicast i Multicast RIB i FIB

Protokoł Overlay Transport Virtualization:

 • Omówienie Cisco OTV
 • Płaszczyzny danych i kontroli (ang. data and control plane) w Cisco OTV
 • Izolacja awarii
 • Funkcjonalności Cisco OTV
 • Optymalizowanie Cisco OTV

Wirtualne rozszerzone sieci LAN (VXLAN):

 • Przewagi VXLAN nad VLAN
 • Nakładka VXLAN w warstwie 2 i 3
 • Płaszczyzna kontroli w VXLAN MP-BGP EVPN
 • Płaszczyzna danych w VXLAN

Protokoł Locator/ID Separation Protocol:

 • Locator/ID Separation Protocol
 • Mobilność LISP VM
 • LISP ESM Multihop
 • Wirtualne prywatne sieci (LISP VPN)

Bezpieczeństwo Cisco NX-OS:

 • ACLs
 • Port Security
 • DCHP Snooping
 • Dynamic ARP Inspection
 • IP Source Guard
 • Unicast RPF
 • Traffic Storm Control
 • CoPP

Cisco Intelligent Traffic Director: 

 • Omówienie Cisco ITD
 • Topologie impelentacji Cisco ITD
 • Konfiguracja i weryfikacja Cisco ITD

Kontrola jakości (QoS) na urządzeniach Cisco Nexus:

 • Opis QoS
 • Konfiguracja QoS na Cisco Nexus
 • Monitorowanie statystyk QoS

Wprowadzenie do usług Cisco Nexus dla sieci SAN:

 • Opis Fibre Channel
 • Kontrola przepływu w protokole Fibre Channel
 • Domeny Fibre Channel
 • Adresacja w Fibre Channel
 • Protokół FSPF

Konfigurowanie aliasów i stref sieci SAN:

 • Dystrubuowane aliasy urządzeń
 • Strefy
 • Scalanie stref
 • Wychodzenie z konfliktów zcalania stref
 • Strefy Rozszerzone

Konfigurowanie Fibre Channel Over Ethernet: 

 • Fibre Channel Over Ethernet
 • Wymagania FCoE
 • Data Center Bridging
 • System adresowania FCoE
 • Protokół inicjalizacji FCoE
 • Typy portów FCoE
 • Wirtualny kontekst typu „storage” (VDC)

Konfigurowanie trybów NPIV and NPV:

 • Tryb Cisco NPV
 • Wirtualizacja N-Port ID

Automatyzacja i programowalność przełączników Cisco Nexus:

 • Cisco NX-OS RESTful API
 • Orkiestracja sieci
 • Programowanie Cisco NX-OS z wykorzystaniem języka Python

Konfigurowanie zarządzania systemowego i monitoringu:

 • Przegląd zarządzania systemowego
 • Narzędzia monitorowania systemu
 • Rozwiązywanie problemów z przełącznikami serii Cisco Nexus:
 • Narzędzia do rozwiązywania problemów w NX-OS
 • Dostęp do powłoki (ang. shell) i kontenerów Linuksowych
 • Problemy z pamięcią i pakietami