Configuring Cisco Unified Computing System v1.0 (DCCUCS)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Wprowadzenie:

Szkolenie Configuring Cisco Unified Computing System – (DCCUCS) v1.0 przekazuje wiedzę, jak wdrażać, zabezpieczyć, obsługiwać i utrzymywać serwery Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) z serii B, C oraz S w centrach danych. Omawia, jak wdrożyć oprogramowanie do zarządzania i orkiestracji Cisco UCS. Podczas szkolenia zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat konfigurowania kluczowych funkcji Cisco UCS, korzystając z oprogramowania Cisco UCS Director i Cisco UCS Manager, oraz Cisco Intersight.
Szkolenie pomaga przygotować się do nowego certyfikatu CCNP Data Center i CCIE Data Center.

Wymagania:

Wiedza i umiejętności wymagane przed przystąpieniem do tego kursu:

 • Ogólna wiedza dotycząca serwerów
 • Wiedza w zakresie routingu i switchingu (poziom CCNA)
 • Wiedza z zakresu sieci SAN
 • Podstawowa wiedza z zakresu wirtualizacji serwerów.

Tematyka:

 • Omówienie i implementacja protokołu FC, stref, funkcji NPV dla Cisco UCS
 • Omówienie i implementacja protokołu FCoE w Cisco UCS
 • Omówienie polityk Cisco UCS dla profili serwisowych
 • Omówienie Cisco Adapter FEX oras SRIOV
 • Wdrożenie RBAC w Cisco UCS
 • Omówienie i implementacja zewnętrznych źródeł (dostawców) uwierzytelniania
 • Omówienie i implementacja zarządzania kluczami w Cisco UCS Manager
 • Omówienie i implementacja Cisco UCS Director
 • Omówienie i implementacja Cisco Intersight
 • Omówienie możliwości pisania skryptów dla Cisco UCS Manager
 • Wdrażanie monitorowania w Cisco UCS Manager

Adnotacje:

Ćwiczenia laboratoryjne:

 • Konfigurowanie Device Aliases
 • Konfigurowanie stref w sieci SAN (ang. zoning)
 • Konfigurowanie VSANs w Cisco UCS Manager
 • Konfigurowanie zunifikowanych portów na Cisco UCS Fabric Interconnects
 • Instalacja VMware ESXi na serwerze Cisco UCS po FCoE LUN
 • Konfiguracja RBAC
 • Konfiguracja autentykacji użytkowników Cisco UCS Manager-a poprzez OpenLDAP
 • Konfiguracja Trusted Point i pęku kluczy w Cisco UCS Manager
 • Instalacja Cisco UCS Director
 • Konfiguracja Cisco UCS Director
 • Wykrywanie infrastruktury korzystając z Cisco UCS Director
 • Przegląd możliwości Cisco UCS Director-a
 • Projektowanie usługi korzystajac z Cisco UCS Director-a
 • Konfiguracja Cisco UCS korzystając z Cisco Intersight
 • Konfiguracja Cisco UCS Manager z wykorzystaniem skryptów
 • Implementacja Syslog-a oraz Call Home