Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies v1.0 (DCCOR)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2021-03-29 VILT, Online, 5 dni

Język: pl     Zapytaj o cenę!

Rejestracja
2021-04-26 VILT, Online, 5 dni

Język: pl     Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Dedykowane dla:

 • Osoby projektujące sieci
 • Administratorzy sieci
 • Inżynierowie zajmujący się sieciami
 • Inżynierowie opracowujący systemy
 • Inżynierowie centrów danych
 • Projektanci rozwiązań technicznych
 • Inżynierowie serwisu
 • Administratorzy serwerów
 • Managerowie sieci

Certyfikacje:

Ten kurs pomoże CI przygotować się do egzaminu Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies (350-601 DCCOR).

Podczas egzaminu sprawdzana jest wiedza z zakresu implementacji rdzenia centrum danych wliczając w to: sieć LAN, sieć SAN, serwery, automatyzację oraz bezpieczeństwo. Egzamin jest przeprowadzany od dnia 24.02.2020.

Po zdaniu egzminu 350-601 DCCOR:

 • Uzyskasz certyfikat Cisco Certified Specialist – Data Center Core
 • Spełnisz podstawowe wymagania niezbędne do certyfikatu CCNP Data Center oraz CCIE Data Center (w celu uzyskania certyfikatu CCIE Data Center konieczne jest przystąpienie do egzaminu CCIE Data Center v3.0 Lab Exam).

Wprowadzenie:

Kurs „Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies” ma na celu wsparcie przygotowań do uzyskania certyfikatu Cisco® CCNP® Data Center, CCIE® Data Center oraz przygotowuje do podjęcia pracy związanej z zaawansowanymi centrami przetwarzania danych. Podczas kursu będziesz doskonalić umiejętności i techniki niezbędne do implementacji centrum obliczeniowego przetwarzania danych, sieci LAN oraz sieci SAN. Przybliżony zostanie temat automatyzacji i bezpieczeństwa w centrach przetwarzania danych. Zdobędziesz doświadczenie w zakresie wdrażania, eksploatacji i utrzymania centrów danych Cisco zawierających: przełączniki Cisco MDS, przełączniki Cisco Nexus, serwery kasetowe (Blade) Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) B-Series, serwery stelażowe (Rack) Cisco UCS C-Series.
Kurs wraz z dodatkowymi materiałami pomaga w przygotowaniach do egzaminu Implementing Cisco Data Center Core Technologies (350-601 DCCOR), który będzie potrzebny do osiągnięcia certyfikatów CCNP Data Center, CCIE Data Center, oraz Cisco Certified Specialist – Data Center Core.

Czas trwania kursu:
Zajęcia z wykwalifikowanym instruktorem: 5 dni praktyczny zajęć w laboratorium, dodatkowo materiały do pracy we własnym zakresie, będące ekwiwalentem trzech dni.

Opis:

Po odbyciu kursu będziesz potrafił:

 • Zaimplementować protokoły routingu i przełączania w obszarze centrów danych
 • Zaimplementować sieć nakładkową
 • Wskazać założenia wysokopoziomowej architektury ACI (Cisco Application Centric Infrastructure)
 • Opisać obsługę chmury Cisco oraz modele wdrożeniowe
 • Zaimplementować sieć strukturalną (fabric) w standardzie Fibre Channel
 • Zaimplementować sieć strukturalną zgodną z protokołem Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
 • Zaimplementować funkcje zabezpieczające w centach danych
 • Zaimplementować zarządzanie oprogramowaniem oraz monitoring
 • Zaimplementować Cisco UCS Fabric Interconnect, profile serwerowe
 • Zaimplementować sieć LAN i SAN w architekturze Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®)
 • Przedstawić założenia struktury Cisco HyperFlex™ i jej zalety
 • Oceniać technologie automatyzacji i orkiestracji

Dzięki udziałowi w kursie:

 • Zdobędziesz doświadczenie we wdrażaniu, zabezpieczaniu i automatyzacji infrastruktury centrów danych
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności podczas unikalnego połączenia lekcji, wykładów i zajęć praktycznych, w trakcie których wykorzystujemy najwyższej jakości techniki uczenia, wyposażenie oraz oprogramowanie
 • Uzyskasz rzetelne przygotowanie do egzaminu Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies (350-601 DCCOR)
 • Zdobędziesz kwalifikacje do objęcia eksperckich stanowisk w pożądanej na rynku dziedzinie centrów przetwarzania danych

Wymagania:

Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie daje kurs, powinieneś posiadać następującą wiedzę i umiejętności:

 • Znajomość sieci LAN (Ethernet oraz protokołu TCP/IP)
 • Znajomość sieci SAN
 • Znajomość protokołu Fibre Channel
 • Rozpoznawać produkty Cisco Data Center Nexus oraz produkty z rodziny Cisco MDS
 • Znajomość architektury Cisco Enterprise Data Center
 • Rozumienie architektury systemowej serwerów
 • Znajomość technologii zarządzających wirtualizacją (ang. hypervisors) (np. VMware)

Rekomendowane są następujące kursy poprzedające:

 • Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA) v1.0
 • Understanding Cisco Data Center Foundations (DCFNDU) v1.0
 • Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN) v6.2
 • Introducing Cisco Data Center Technologies (DCICT) v6.2
 • Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated (CCNAX) or Interconnecting Cisco
 • Networking Devices Part 1 (ICND1) and Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2)

Tematyka:

 • Implementacja protokołów przełączania w centrach danych
 • Implementacja protokołu redundancji bramy domyślnej
 • Implementacja routingu w centrach danych
 • Implementacja ruchu rozgłoszeniowego (multicast) w centrach danych
 • Implementacja protokołów nakładkowych w centrach danych
 • Implementacja zabezpieczeń sieci
 • Omówienie infrastruktury Cisco ACI
 • Omówienie składowych Cisco ACI i integracji ze środowiskiem wirtualnym (VMM)
 • Omówienie przepływu danych w centrach przetwarzania danych *
 • Omówienie obsługi chmury Cisco oraz modeli wdrożeniowych
 • Omówienie zarządzenia centrami danych, ich utrzymania oraz działania *
 • Omówienie zasad zapewniania w sieciach Cisco * (ang. Network Assurance)
 • Implementacja protokołu Fibre Channel
 • Implementacja usług w sieciach SAN
 • Implementacja sieci zunifikowanej
 • Implementacja bezpieczeństwa sieci SAN *
 • Omówienie utrzymania infrastruktury SAN w centrach danych *
 • Omówienie elementów składowych serwerów UCS *
 • Implementacja połączeń sieciowych LAN dla Cisco UCS
 • Konfigurowanie abstrakcji serwerów (ang. Service Profile)
 • Implementacja połączeń sieciowych SAN dla Cisco UCS
 • Implementacja bezpieczeństwa dla Cisco UCS
 • Wprowadzenie do systemów Cisco HyperFlex *
 • Zarządzanie i Utrzymanie Cisco UCS
 • Implementacja automatyzacji w centrach danych *
 • Integracja rozwiązań Cisco z oprogramowaniami do automatyzacji i orkiestracji
 • Technologie automatyzacji i orkiestracji centrów danych firmy Cisco *

* Gwiazdką oznaczone są materiały do samodzielnej nauki po kursie z instruktorem.

Adnotacje:

Szczegółowa tematyka laboratorium:

 • Konfiguracja protokołu OTV
 • Konfiguracja rozszerzenia wirtualnej sieci LAN (VXLAN)
 • Zapoznanie się z Cisco ACI
 • Implementacja zasad dostępu do sieci Cisco ACI w tym dostępu do zarządzania
 • Implementacja polityk klienckich (ang. Tenant Policies) w Cisco ACI
 • Integracja Cisco ACI z Vmware
 • Konfiguracja Fibre Channel
 • Konfiguracja aliasów urządzeń
 • Konfiguracja podziału na strefy
 • Konfiguracja trybu proxy (NPV)
 • Konfiguracja FCoE
 • Konfiguracja klastra Fabric Interconnect (Cisco UCS)
 • Konfiguracja portów serwerowych i dostępowych (uplink) dla Cisco UCS
 • Konfiguracja VLAN
 • Konfiguracja profili serwerowych
 • Tworzenie Grup Zasobów (ang. Pools)
 • Korzystanie z Grup zasobów przy konfiguracji profili serwerowych.
 • Konfiguracja iSCSI w profilach serwerowych
 • UCS Manager: Uwierzytelnienie użytkowników poprzez Microsoft Active Directory
 • Programowanie przełączników Cisco Nexus korzystając z języka Python

Dołącz do Nas...

i otrzymuj informacje o nowościach, gwarantowanych terminach szkoleń oraz promocjach!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Centrum Szkoleniowe Hector. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Centrum Szkoleniowe Hector Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 19. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.