Implementing and Administering Cisco Solutions v1.0 (CCNA)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-06-01 VILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja
2020-06-15 VILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja
2020-06-29 VILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja
2020-09-14 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja
2020-10-05 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Certyfikacje:

Kurs pomaga przygotować się do egzaminu 200-301 Cisco Certified Network Associate (CCNA).

Wprowadzenie:

Szkolenie zapewnia szeroki zakres podstawowej wiedzy dotyczącej działania sieci komputerowych z wykorzystaniem urządzeń sieciowych firmy Cisco Systems. Dzięki połączeniu wykładów, ćwiczeń praktycznych i samodzielnej nauki uczy jak instalować, obsługiwać, konfigurować i weryfikować podstawowe sieci IPv4 i IPv6.

Kurs obejmuje konfigurowanie komponentów sieciowych, takich jak przełączniki, routery i kontrolery bezprzewodowej sieci LAN, zarządzanie urządzeniami sieciowymi oraz identyfikacja podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa. Kurs zapoznaje z koncepcją sieci definiowanych programowo (software-defined networking).

Szkolenie prowadzone przez instruktora: 5 dni w klasie i 3 dni samodzielnej nauki we własnym tempie.

Wymagania:

 • podstawowa znajomość obsługi komputera
 • podstawowe umiejętności korzystania z Internetu
 • podstawowa znajomość adresacji IP

Tematyka:

 • Poznawanie funkcji sieci komputerowych
 • Wprowadzenie do modelu komunikacji pomiędzy komputerami
 • Działanie oprogramowania typu Cisco IOS
 • Wprowadzenie do sieci LAN
 • Opis warstwy łącza modelu TCP/IP
 • Rozpoczęcie pracy na przełączniku
 • Wprowadzenie do warstwy internetu modelu TCP/IP , adresacji IPv4, podsieci
 • Opis warstwy transportowej i aplikacyjnej modelu TCP/IP
 • Poznanie funkcji routingu
 • Podstawowa konfiguracja routera Cisco
 • Opis procesu dostarczania pakietów
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie podstawowych problemów w sieciach
 • Opis głównych funkcji IPv6, adresy oraz konfiguracja i weryfikacja podstawowej łączności IPv6
 • Konfigurowanie routingu statycznego
 • Wdrażanie VLAN-ów i trunk-ów
 • Routing pomiędzy VLAN-ami
 • Wprowadzenie do protokołu routingu dynamicznego typu OSPF
 • Budowanie redundantnych przełączanych topologii *
 • Poprawa redundancji sieci przełączanych za pomocą rozwiązania typu EtherChannel
 • Badanie redundancji na poziomie warstwy 3 *
 • Wprowadzenie do technologii sieci WAN *
 • Wyjaśnienie podstaw działania ACL
 • Konfiguracja dostępu do sieci Internet, protokół DHCP oraz wyjaśnienie i konfiguracja translacji adresów sieciowych (NAT) na routerach Cisco
 • Wprowadzenie do jakości usług QoS *
 • Opis koncepcji sieci bezprzewodowych, typy sieci bezprzewodowych oraz wykorzystanie kontrolerów sieci bezprzewodowych LAN (WLC)*
 • Wprowadzenie do różnych architektur sieci i wirtualizacji*
 • Wprowadzenie do ewolucji sieci inteligentnych, do koncepcji programowalności sieci, SDN oraz opis inteligentnych rozwiązań do zarządzania siecią, takich jak Cisco DNA Center, SD-Access i SD-WAN
 • Konfiguracja podstawowych narzędzi do monitorowania systemu IOS
 • Zarządzanie urządzeniami Cisco
 • Wprowadzenie do zagrożeń bezpieczeństwa *
 • Wdrażanie technologii ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa *
 • Zabezpieczanie dostępu administracyjnego do urządzeń
 • Wdrażanie rozwiązań typu Device Hardening

* Te sekcje są materiałem do samodzielnej nauki, we własnym tempie, jeśli korzystasz z wersji kursu prowadzonej przez instruktora

Adnotacje:

Ćwiczenia laborotoryjne:
Discovery 1: Get Started with Cisco CLI
Discovery 2: Observe How a Switch Operates
Discovery 3: Perform Basic Switch Configuration
Discovery 4: Inspect TCP/IP Applications
Discovery 5: Configure an Interface on a Cisco Router
Discovery 6: Configure and Verify Layer 2 Discovery Protocols
Discovery 7: Configure Default Gateway
Discovery 8: Explore Packet Forwarding
Discovery 0: Troubleshoot Switch Media and Port Issues
Discovery 10: Troubleshoot Port Duplex Issues
Discovery 11: Configure Basic IPv6 Connectivity
Discovery 12: Configure and Verify IPv4 Static Routes
Discovery 13: Configure IPv6 Static Routes
Discovery 14: Configure VLAN and Trunk
Discovery 15: Configure a Router on a Stick
Discovery 16: Configure and Verify Single-Area OSPF
Discovery 17: Configure and Verify EtherChannel
Discovery 18: Configure and Verify IPv4 ACLs
Discovery 19: Configure a Provider-Assigned IPv4 Address
Discovery 20: Configure Static NAT
Discovery 21: Configure Dynamic NAT and PAT
Discovery 22: Log into the WLC
Discovery 23: Monitor the WLC
Discovery 24: Configure a Dynamic (VLAN) Interface
Discovery 25: Configure a DHCP Scope
Discovery 25: Configure a WLAN
Discovery 27: Define a RADIUS Server
Discovery 28: Explore Management Options
Discovery 29: Explore the Cisco DNA™ Center
Discovery 30: Configure and Verify NTP
Discovery 31: Create the Cisco IOS Image Backup
Discovery 32: Upgrade Cisco IOS Image
Discovery 33: Configure WLAN Using WPA2 PSK Using the GUI
Discovery 34: Secure Console and Remote Access
Discovery 35: Enable and Limit Remote Access
Discovery 36: Configure and Verify Port Security

Ćwiczenia laborotoryjne typu: Graded Labs:
FASTLab 1: Implement the Initial Switch Configuration
FASTLab 2: Implement an Initial Router Configuration
FASTLab 3: Implement IPv4 Static Routing
FASTLab 4: Implement IPv6 Static Routing
FASTLab 5: Troubleshoot VLANs and Trunk
FASTLab 6: Implement Multiple VLANs and Basic Routing Between the VLANs
FASTLab 7: Improve Redundant Switched Topologies with EtherChannel
FASTLab 8: Implement Numbered and Named IPv4 ACLs
FASTLab 9: Implement PAT
FASTLab 10: Configure System Message Logging
FASTLab 11: Secure Device Administrative Access
FASTLab 12: Implement Device Hardening