Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks v1.0 (ENWLSI)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

 • Inżynierów sieci bezprzewodowych
 • Inżynierów sprzedaży
 • Administratorów sieci bezprzewodowych
 • Projektantów sieci bezprzewodowych

Opis:

Kurs Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks ver.1.0 zapewnia wiedzę i umiejętności niezbędne do zbudowania infrastruktury sieci bezprzewodowej i rozwiązywania problemów z nią związanych. Prezentuje możliwości wykorzystania serwerów ISE (Cisco Identity Service Engine), PI (Cisco Prime Infrastructure) i CMX (Cisco Connect Mobile Experience) do monitorowania i rozwiązywania problemów.
Kurs przygotowuje do egzaminu: Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (300-430 ENWLSI), który jest częścią certyfikacji CCNP Enterprise oraz CCS Enterprise Wireless Implementation.

Wymagania:

 Szkolenie WLFNDU (Understanding Cisco Wireless Foundations).

Tematyka:

 • Konfiguracja bezpieczeństwa infrastruktury sieci bezprzewodowych
 • Zabezpieczanie dostępu administratorskiego do kontrolerów WLC
 • Autentykacja AP za pomocą protokołu 802.1x
 • Implementacja Cisco DNA Center
 • Implementacja serwera PI
 • Rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci bezprzewodowej
 • Monitorowanie sieci bezprzewodowej
 • Zabezpieczanie bezprzewodowego dostępu klienta
 • Autentykacja klienta za pomocą protokołu 802.1x
 • Autentykacja klienta w sieciach FlexConnect WLAN
 • Zabezpieczanie dostępu gości
 • Konfigurowanie WLC i ISE dla zcentralizowanej web-autentykacji
 • Konfigurowanie usługi BYOD
 • Konfigurowanie usługi Location-Aware Guest
 • Rozwiązywanie problemów w dostępem klienta
 • Monitorowanie klientów bezprzewodowych
 • Konfigurowanie usług QoS w sieciach bezprzewodowych
 • Zasady działania QoS w sieciach bezprzewodowych
 • Konfigurowanie WLC do obsługi transmisji VoWLAN
 • Implementacja usługi AVC
 • Obsługa transmisji multkastowych
 • Implementacja usługi mDNS
 • Implementacja usługi Cisco Media Stream
 • Implementacja zaawansowanych usług w cieciach bezprzewodowych
 • Implementacja usług lokalizacji obiektów radiowych
 • Implementacja hiperlokalizacji
 • Implementacja usług lokalizacyjnych na serwerze CMX
 • Monitorowanie i lokalizowanie obcych urządzeń radiowych za pomocą PI i CMX
 • Monitorowanie klientów bezprzewodowych za pomocą CMX i DNA Center
 • Monitorowanie i lokalizowanie źródeł radiowych interferencji

Adnotacje:

Zarys laboratorium:
 • Zabezpieczanie dostępu do administratorskiego do kontrolerów (WLC) i punktów dostępu (AP)
 • Rejestracja urządzeń sieciowych w systemie PI
 • Monitorowanie procesu uwierzytelnienia AP
 • Wdrażanie usług AAA dla zcentralizowanej sieci WLAN
 • Konfigurowanie usług AAA dla FlexConnect
 • Konfigurowanie dostępu dla gości
 • Konfigurowanie usługi BYOD
 • Monitorowanie procesu uwierzytelnienia klienta
 • Konfigurowanie QoS w sieci bezprzewodowej
 • Konfigurowanie usług AVC
 • Monitorowanie działania QoS dla trasmisji bezprzewodowych
 • Konfigurowanie usług lokalizacji na serwerze CMX
 • Identyfikowanie klientów bezprzewodowych i zagrożeń bezpieczeństwa