Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies v1.0 (SCOR)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-05-04 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Wprowadzenie:

 Szkolenie Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR) v1.0 pomaga przygotować się do uzyskania certyfikacji Cisco CCNP Security i CCIE Security oraz do pełnienia ról bezpieczeństwa. Pozwala nabyć umiejętności i wiedzę w zakresie technologii wymaganych do wdrożenia podstawowych rozwiązań bezpieczeństwa Cisco przed atakami typu cybersecurity attacks. Uczy bezpieczeństwa sieci, chmury i treści, ochrony punktów końcowych, bezpiecznego dostępu do sieci, widoczności i egzekwowania. Przekazuje rozległe, praktyczne doświadczenie we wdrażaniu zapory Cisco Firepower NGW i Cisco ASA; uczy konfigurowania zasad kontroli dostępu, zasad polityki ruchu typu e-mail, uwierzytelniania 802.1X. Wprowadza do pozyskania wstępnej praktyki w wykrywaniu zagrożeń za pomocą Cisco Stealthwatch Enterprise i Cisco Stealthwatch Cloud.

Ten kurs, w tym materiał do nauki we własnym tempie, pomaga przygotować się do zdania egzaminu Cisco Security Core Technologies (350-701 SCOR), co prowadzi do nowego CCNP Security, CCIE Security oraz Cisco Certified Specialist – Security Core certification.

Szkolenie prowadzone przez instruktora: 5 dni w klasie z ćwiczeniami laboratoryjnymi oraz dodatkowo 3 dni do nauki uzupełniającego materiału we własnym tempie.

Wymagania:

 Wiedza i umiejętności wymagane przed przystąpieniem do tego kursu:

 • Umiejętności i wiedza równoważna do zdobytej na szkoleniu Interconnecting Cisco Networking Devices: Accelerated (CCNA) v1.0.
 • Znajomość sieci Ethernet i TCP/IP.
 • Praktyczna znajomość systemu operacyjnego Windows.
 • Praktyczna znajomość sieci i koncepcji Cisco IOS.
 • Znajomość podstaw koncepcji bezpieczeństwa sieci.

Tematyka:

 • Opis koncepcji bezpieczeństwa informacji *
 • Opis typowych ataków na stos TCP/IP *
 • Opis typowych ataków na aplikacje sieciowe *
 • Opis typowych ataków na punkty końcowe *
 • Opis technologii bezpieczeństwa sieci
 • Wdrażanie zapory Cisco ASA Firewall
 • Wdrażanie zapory nowej generacji Cisco Firepower NGF
 • Wdrażanie zabezpieczeń treści e-mail
 • Wdrażanie bezpieczeństwa treści WWW
 • Wdrażanie rozwiązania typu Cisco umbrela
 • Wyjaśnienie technologii VPN i kryptografii
 • Rozwiązania Cisco typu Secure Site-to-Site VPN
 • Wdrażanie systemu Cisco IOS VTI opartego na połączeniu punkt-punkt
 • Wdrażanie sieci VPN typu punkt-punkt IPsec w Cisco ASA i Cisco Firepower NGFW
 • Rozwiązania VPN typu Cisco Secure Remote Access VPN
 • Wdrażanie sieci VPN SSL z dostępem zdalnym na Cisco ASA i Cisco Firepower NGFW
 • Wyjaśnienie rozwiązań bezpiecznego dostępu do sieci Cisco
 • Opis uwierzytelniania za pomocą 802.1X
 • Konfigurowanie uwierzytelniania 802.1X
 • Opis technologii bezpieczeństwa zasobów końcowych (Endpoint) *
 • Wdrażanie Cisco AMP dla punktów końcowych *
 • Wprowadzenie do ochrony infrastruktury sieci *
 • Wdrażanie bezpieczeństwa płaszczyzny sterownia (control plane)
 • Wdrażanie bezpieczeństwa płaszczyzny sterowania warstwy 2 *
 • Wdrażanie bezpieczeństwa płaszczyzny sterowania warstwy 3 *

* Te sekcje są materiałem do samodzielnej nauki, we własnym tempie, jeśli korzystasz z wersji kursu prowadzonej przez instruktora

Adnotacje:

 Ćwiczenia laboratoryjne:

 • Configure Network Settings And NAT On Cisco ASA
 • Configure Cisco ASA Access Control Policies
 • Configure Cisco Firepower NGFW NAT
 • Configure Cisco Firepower NGFW Access Control Policy
 • Configure Cisco Firepower NGFW Discovery and IPS Policy
 • Configure Cisco NGFW Malware and File Policy
 • Configure Listener, HAT, and RAT on Cisco ESA
 • Configure Mail Policies
 • Configure Proxy Services, Authentication, and HTTPS Decryption
 • Enforce Acceptable Use Control and Malware Protection
 • Examine the Umbrella Dashboard
 • Examine Cisco Umbrella Investigate
 • Explore DNS Ransomware Protection by Cisco Umbrella
 • Configure Static VTI Point-to-Point IPsec IKEv2 Tunnel
 • Configure Point-to-Point VPN between the Cisco ASA and Cisco Firepower NGFW
 • Configure Remote Access VPN on the Cisco Firepower NGFW
 • Explore Cisco AMP for Endpoints
 • Perform Endpoint Analysis Using AMP for Endpoints Console
 • Explore File Ransomware Protection by Cisco AMP for Endpoints Console
 • Explore Cisco Stealthwatch Enterprise v6.9.3
 • Explore CTA in Stealthwatch Enterprise v7.0
 • Explore the Cisco Cloudlock Dashboard and User Security
 • Explore Cisco Cloudlock Application and Data Security
 • Explore Cisco Stealthwatch Cloud
 • Explore Stealthwatch Cloud Alert Settings, Watchlists, and Sensors