Cisco Meeting Server Bootcamp (CMSBC)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-11-23 VILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl     Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Opis:

Szkolenie skupia się na dokładnym omówieniu i przećwiczeniu aplikacji Cisco Meetings Server. Na kursie przekazywane są informacje dotyczące funkcjonalności oraz obsługi oprogramowania CMS, zarządzania konferencjami oraz spaces. Dodatkowo uczestnik poznaje informacje na temat wdrażania, instalacji, dostosowywania aplikacji do pracy w organizacji i poza nią. Szkolenie także obejmuje omówienie sposobów rozwiązywania problemów związanych z tym produktem.

Laboratoria obejmują CMS oraz aplikacje UC zgodne z wersją Collaboration 12.5, CMS/CMM 2.7, TMS 15.9, Expressway 12.5

Wymagania:

Wiedza i umiejętności na poziomie CCNA Collaboration, podstawowa znajomość Cisco Unified Communications Manager.

Tematyka:

Wprowadzenie do systemu CMS
• omówienie podstawowych komponentów i funkcjonalności audio i video aplikacji CMS
• omówienie komponentów CMS: callbridge, webbridge, webadmin, xmpp-server
• omówienie typów konferencji
• omówienie funkcjonalności space
• omówienie sposobu integracji z usługą LDAP
• omówienie sposobu funkcjonowania prezentacji audio&video
• omówienie funkcjonalności Cisco Meeting Application i Cisco Meeting Management
• omówienie sposobu zarządzania spotkaniem
• omówienie instalacji i uruchomienia systemu CMS

Wprowadzenie do bezpieczeństwa
• omówienie szyfrowania symetrycznego i asymetrycznego w konferencjach audio i video
• omówienie hierarchii PKI (certyfikaty) w kontekście infrastruktury UC
• omówienie wymagań dotyczących certyfikatów dla poszczególnych komponentów UC
• omówienie szyfrowania TLS w infrastrukturze UC
• omówienie reguł połączeń wejściowych i wyjściowych na CMS

Integracja z infrastruktura UC
• omówienie sposobów licencjonowania
• omówienie scenariuszy wdrozenia
• omówienie funkcjonalności WebRTC
• najlepsze praktyki wdrożeń stosowanych na świecie
• konfiguracja systemu CMS od podstaw
• konfiguracja z użyciem certyfikatów self-signed i integracja z CUCM

Szyfrowana integracja z infrastrukturą UC
• konfiguracja systemu CUCM umożliwiająca nawiązywanie szyfrowanych połączeń
• omówienie sposobów „utwardzenia” infrastruktury UC
• konfiguracja i praktyczne zastosowanie infrastruktury PKI organizacji (certyfikaty)
• uruchomienie bezpiecznych połączeń video zgodnie z najlepszymi praktykami Cisco
• omówienie sposobów demonstracji bezpiecznych połączeń video użytkownikom

Tuning i dostosowywanie systemu rozwiązania, redundancja
• omówienie sposobów zarządzania konferencją
• omówienie sposobu organizowania konferencji planowanych
• omówienie redundancji poszczególnych komponentów infrastruktury video
• omówienie skalowalności rozwiązania na przykładach
• omówienie sposobu optymalizacji konferencji przy rozproszeniu systemu
• omówienie sposobu powiadamiania użytkowników za pomocą poczty elektronicznej
• omówienie redundancji bazy danych
• zarządzanie spotkaniem konfiguracja CMM od podstaw
• integracja CMM oraz CMS z usługą katalogową LDAP
• konfiguracja typów konferencji adhoc, rendez-vous
• konfiguracja spaces
• konfiguracja wykonywania i przyjmowania połączeń w CMS
• konfiguracja konferencji planowanych za pomocą TMS

Omówienie i konfiguracja systemu za pomocą API
• omówienie podstawowych funkcjonalności API i sposobów dostępu
• omówienie funkcjonalności recording and streaming
• praktyczne wykorzystanie API
• konfiguracja nagrywania i rejestracja spotkań
• dostosowywanie systemu za pomocą API
• profilowanie space dla użytkowników
• uruchamianie możliwości prowadzenia rozmów w space

Zaawansowane dostosowywanie systemu
• sposoby integracji z LDAP
• konfiguracja dodatkowych funkcjonalności za pomocą API
• dostosowywanie systemu, branding
• dostosowywanie zaproszeń na spotkania

Logi oraz troubleshooting
• rozwiązywanie problemów
• najlepsze praktyki stosowane podczas eksploatacji systemu
• omówienie debug call troubleshooting
• logowanie diagnostyczne
• pliki konfiguracyjne systemu
• omówienie cdr

Konferencje z inną organizacją oraz osobami z zewnątrz
• omówienie funkcjonalności TURN, STUN, ICE
• omówienie sposobów wdrożenia i funkcjonalności
• omówienie zagrożeń bezpieczeństwa przy wdrożeniu w DMZ
• omówienie wymagań firewall, nat, dns, cucm
• integracja z VCS oraz Expressway, TURN
• integracja z CMS Edge
• omówienie zalet i wad poszczególnych rozwiązań

Dodatkowe funkcjonalności
• integracja z LYNC/SKYPE

Dołącz do Nas...

i otrzymuj informacje o nowościach, gwarantowanych terminach szkoleń oraz promocjach!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Centrum Szkoleniowe Hector. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Centrum Szkoleniowe Hector Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 19. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.