Network Programmability, part 2 (Network Scripting) (NetProg2)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

 • inżynierów sieciowych, zainteresowanych rozszerzeniem swoich umiejętności i możliwości w zakresie automatyzacji zarządzania urządzeniami sieciowymi
 • administratorów i konsultantów IT, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu automatyzacji

Wprowadzenie:

W dobie gwałtownego rozwoju środowiska IT poszukujemy szybkich i efektywnych narzędzi umożliwiających jego kontrolę i zarządzanie. Kurs NetProg2 wychodzi naprzeciw temu zadaniu i będzie przydatny wszystkim administratorom IT, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu pisania skryptów w języku Python z wykorzystaniem szeregu bibliotek i narzędzi (w tym pakietu Ansible) w kontekście automatyzacji zarządzania środowiskiem IT.

Opis:

Szkolenie NetProg2 jest w rzeczywistości ekstensywnym (30h) kursem uczącym korzystania z najważniejszych bibliotek i narzędzi programistycznych stosowanych do automatyzacji konfiguracji urządzeń sieciowych. Oczywiście administratorzy sprzętu nie-sieciowego mogą również skorzystać z technik i bibliotek tu prezentowanych, ale należy zaznaczyć, że wszystkie wykonane przez nas ćwiczenia, urządzenia, technologie będą dotyczyły sprzętu sieciowego Cisco i to jest też główny cel tego kursu.

Podobnie jak w przypadku kursu NetProg1, większość czasu spędzimy podczas tego kursu na ćwiczeniach. Materiał teoretyczny został ograniczony do niezbędnego minimum. Również kładziemy nacisk na dogłębne zapoznanie się z konkretnymi, wybranymi przez nas technologiami i bibliotekami (podejście "w głąb"), raczej niż na pobieżne omówienie bardzo wielu narzędzi, bibliotek, technologii dostępnych obecnie na rynku (podejście "w szerz", zastosowane w ‚markowych’ szkoleniach). Naszym zdaniem, podejście "w szerz" daje tylko posmak sukcesu, ale w rzeczywistości nie przygotowuje administratorów do praktycznego zastosowania żadnego z omawianych narzędzi, niestety. Przyjęte przez nas podejście, wymaga jednak dokonania pewnych wyborów, ponieważ nie jest możliwe dogłębne zaprezentowanie wszystkich, nawet najważniejszych technologii. Zatem wybraliśmy te narzędzia, które naszym zdaniem naprawdę mają szansę być zastosowane w praktyce typowego administratora, i te narzędzia omawiamy na tyle dokładnie, aby uczestnik kursu mógł bez przeszkód rozpocząć stosowanie automatyzacji w swoim środowisku pracy.
Uczestnicy tego szkolenia muszą być gotowi na bardzo wyczerpujące 2,5 dnia pracy od godziny 15:30 do 21:00 pierwszego dnia (środa), oraz w godz. 9:00-21:00 w pozostałe. Powyższe szkolenie będzie przeprowadzane jako druga część Netprog Bootcamp, czyli pierwsze 2.5 dnia zajmie Netprog I.

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką kursu poniżej.

UWAGA: zakłada się, że uczestnik tego kursu zna już język Python (por. sekcję Wymagania poniżej). Ostrzegamy, że brak takiej znajomości może poważnie zaszkodzić możliwości przyswojenia wiedzy przekazywanej podczas tego kursu – nie ma możliwości (ze względu na ilość materiału) aby instruktor poświęcił czas na uzupełnianie takich braków w wiedzy.

Wymagania:

 • uczestnictwo i opanowanie materiału przekazanego w kursie NetProg1 lub znajomość i umiejętność posługiwania się omawianymi tam konstrukcjami języka Python
 • przydatna będzie znajomość podstawowych zagadnień sieciowych, podstawowych komend CLI na urządzeniach Cisco (np. poziom CCNA jest w zupełności wystarczający)

Tematyka:

Skrypty expect w pythonie – jak to robić, gdzie są problemy
Natywna biblioteka ssh – Paramiko – stosowanie
Router Guestshells – jak konfigurować i do czego wykorzystać
Natywny Interpreter Pythona ‚on the box’

 • stosowanie
 • Parsowanie zagnieżdżonych struktur – na przykładzie wyników clid()
 • wbudowane biblioteki
 • zastosowanie pythona do EEM

Biblioteka Netmiko – stosowanie
Równoległe przetwarzanie

 • wprowadzenie do zagadnienia
 • omówienie korzyści
 • zastosowanie w praktyce (z wykorzystaniem Netmiko)

Obróbka konfiguracji urządzeń

 • biblioteka NAPALM – stosowanie
 • biblioteka CiscoConfParse – stosowanie

Współczesne API

 • REST

NX-API

 • Sandbox
 • Postman – kolekcje, środowiska, wykorzystanie
 • wykorzystanie w skryptach Python
 • MIB – przeglądanie

YANG i NETCONF

 • teoria
 • problemy przy stosowaniu

Wprowadzenie do Ansible – stosowanie
Kontrolery sieci – na przykładzie (ACI) APIC

 • omówienie zasad
 • programowanie z wykorzystaniem Python SDK

Adnotacje:

Czas trwania: 2,5 dnia

Dołącz do Nas...

i otrzymuj informacje o nowościach, gwarantowanych terminach szkoleń oraz promocjach!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Centrum Szkoleniowe Hector. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Centrum Szkoleniowe Hector Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 19. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.