VXLAN-EVPN Configuration Workshop (VXLAN-EVPN)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-06-22 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Wprowadzenie:

Sieci w Centrach Danych stają się coraz bardziej istotną częścią Sieci w ogóle, a jednocześnie sieci te stale ewoluują co stanowi nie lada wyzwanie dla administratorów. Proponowane są zatem coraz to nowe protokoły i rozwiązania aby
sprostać takim wymaganiom jak: wysoka dostępność, skalowalność, elastyczność oraz wieloklientowość (ang. multi-tenancy). Protokół VXLAN-EVPN stanowi bezpośrednią odpowiedź na wspomniane wyżej wymagania, czyli może całkowicie odmienić sposób działania sieci w dotychczasowych Centrach Danych. VXLAN-EVPN umożliwia zarówno geograficzne rozpraszanie i rozszerzanie warstwy drugiej (L2) jak i przenoszenie informacji o wybranych podsieciach (L3) bez potrzeby inwestowania w drogie rozwiązania (takie jak np. MPLS). Naszym zdaniem, VXLAN-EVPN ma szansę stać się najbardziej szeroko stosowaną technologią we współczesnych Centrach Danych, technologią definiowaną przez międzynarodowe standardy, budowaną w oparciu o wielu dostawców (ang. multi-vendor). Jeśli jesteś administratorem sieci współczesnego Centrum Danych, to jest to niezbędna pozycja w Twojej edukacji.

Opis:

Na międzynarodowym rynku szkoleniowym nie ma jeszcze kursów z zakresu EVPN (a są omawiane jedynie wybrane elementy technologii VXLAN). Z tym większą przyjemnością chcielibyśmy zaproponować państwu powyższe 5-dniowe
warsztaty, jako unikalną pozycję na światowym rynku szkoleniowym. Do przeprowadzenia warsztatów możemy zaproponować przełączniki serii Nexus 9000, dostępne w naszym laboratorium. Wychodząc naprzeciw najczęstszym oczekiwaniom naszych klientów (inżynierów sieciowych) proponowany przez nas warsztat jest aż w 80% oparty o ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy warsztatów będą mieli do wykonania krok po kroku konfigurację rozwiązania VXLAN-EVPN w wielu jego aspektach i możliwościach, wykonując po drodze testy i sprawdzenia o stopniu szczegółowości daleko bardziej zaawansowanym niż w zwykłych kursach produktowych.

Chociaż wszystkie ćwiczenia będą wykonywane na sprzęcie firmy Cisco, to jednak wierzymy, że nabyte umiejętności będzie można wykorzystać również na sprzęcie innych producentów.

Wymagania:

Uczestnicy powinni posiadać (jako niezbędne minimum) ugruntowaną wiedzę na temat przełączania (ang. switching) i rutowania (ang. routing), najlepiej na poziomie kursów SWITCH oraz ROUTE.

Zalecane jest również uczestnictwo w kursie Advanced Cisco Nexus 9000/7000/5000/2000 Configuration Bootcamp (lub adekwatna wiedza z zakresu przełączników Cisco serii Nexus, systemu NX-OS oraz pozostałych technologii Cisco Data Center, takich jak vPC czy FEX).

Tematyka:

Szczegółowa Tematyka

 • Tendencje i trendy we współczesnym Centrum Danych
 • Topologie dla celów protokołu EVPN
 • Sieci podkładowe oraz nakładkowe
 • Standard i enkapsulacja VXLAN-EVPN
 • Przykład przełączania ramki VXLAN
 • Ruch rozgłoszeniowy w VXLAN
 • Połączenie Centrów Danych
 • Wysoka dostępność w sieciach VXLAN-EVPN
 • Usługi L3 w sieciach VXLAN-EVPN
 • Połączenia z zewnętrznymi sieciami L3 klienta

Lista ćwiczeń

 • Konfiguracja początkowa
 • Budowa sieci podkładowej (Inter POD OSPF)
 • Budowa sieci podkładowej – połączenia MultiPod (Intra POD OSPF, MultiPod)
 • Przygotowanie klientów VXLAN
 • Budowa sieci podkładowej dla multicastów (PIM)
 • Budowa sieci nakładkowej VXLAN w trybie rozgłoszeniowym (Flood & Learn)
 • Podłączenie klientów do sieci VXLAN
 • Multicasty w sieci nakładkowej VXLAN
 • Sieci VXLAN w trybie rozgłoszeniowym i działanie L3 w sieci nakładkowej
 • Sieci VXLAN w trybie rozgłoszeniowym oraz w domenie vPC
 • Sieci VXLAN w trybie rozgłoszeniowym, w domenie vPC, oraz warstwa L3
 • Budowa sieci podkładowej z iBGP
 • Problem do rozwiązania (Fabric Challenge Lab)
 • Tunning sieci podkładowej
 • Konfiguracja rozszerzenia EVPN w sieci podkładowej
 • Konfiguracja VXLAN EVPN z replikacją (bez multicastów)
 • Konfiguracja VXLAN EVPN z wykorzystaniem multicastów.
 • Tuning (dostosowanie) konfiguracji VXLAN EVPN
 • Testy wysokiej dostępności VXLAN EVPN
 • Konfiguracja VXLAN EVPN w POD A
 • Budowa połączenia Centrów Danych poprzez OSPF (OSPF Data Center
 • Interconnect, OSPF DCI)
 • Budowa połączenia Centrów Danych poprzez eBGP (eBGP DCI)
 • Połączenie Centrum Danych przez BGP EVPN
 • Konfiguracja powstrzymywania ARP-ów (VXLAN EVPN ARP suppression)
 • Konfigurowanie rozproszonej pierwszej bramy (VXLAN L3 EVPN – Any-
 • cast Gateway)
 • Testy konfiguracji VXLAN L3 EVPN
 • Konfigurowanie kolejnych sieci VXLAN
 • Rutowanie pomiędzy sieciami VXLAN, wirtualne instancje rutujące dla
 • VXLAN (Inter VXLAN routing, VXLAN VRFs)
 • Konfiguracja pełnego rozwiązania L3 VPN na bazie VXLAN EVPN.

Adnotacje:

 • Kurs prowadzony jest w języku polskim
 • Materiały do kursu są w języku angielskim