Cisco SDN Bootcamp v1.0 (CSDNBC)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-04-20 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Dedykowane dla:

Bootcamp przeznaczony jest dla inżynierów zaangażowanych w projektowanie i budowę sieci i systemów sieciowych, którzy chcą w sposób szybki zaznajomić się z obecnymi trendami w sieciach, jak również dostępnymi w portfolio Cisco technologiami i produktami umożliwiającymi budowę rozwiązań klasy SDN w sieciach zarówno centrów danych, kampusowych, jak i operatorskich, oraz praktycznie je przećwiczyć. Bez wiedzy przekazywanej na tym szkoleni ciężko sobie będzie w niedługim czasie wyobrazić pracę inżyniera sieci.

Wprowadzenie:

Szkolenie Cisco SDN Bootamp (CSDNBC) jest całkowicie unikalnym na rynku doświadczeniem, umożliwiającym kursantom tak teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne zapoznanie się z wizją SDN (Software Defined Networks) prezentowaną przez Cisco, jak również jej implementacjami w postaci konkretnych rozwiązań, produktów i architektur. W zakresie znajdują się wszystkie współczesne trendy w branży sieciowej, takie jak programowalność, matryce IP, technologie sieci nakładkowych, automatyzacja, orkiestratory, kontrolery SDN i sporo innych zagadnień stanowiących absolutne "must" dla współczesnego inżyniera i sieci. W trakcie szkolenia przeniesiecie się od sieci klasycznych zarządzanych standardowymi mechanizmami CLI do sieci nakładkowych VXLAN wraz z EVPN / LISP, automatyzowanych on-box i off-box z wykorzystaniem API, Ansible i Pythona. Następnie poznacie rozwiązania automatyzacji i orkiestracji Cisco NSO, zarządzania topolgiami nakładkowymi Cisco VTS, aby wreszcie poznać trzy pełnoprawne rozwiązania klasy SDN oferowane przez Cisco dla budowy centrów danych, sieci dostępowych oraz sieci WAN, czyli odpowiednio: Cisco ACI, Cisco SD-Access oraz Cisco SD-WAN.

Bootcamp prowadzony jest przez dwóch dobrze rozpoznawalnych w branży IT inżynierów z tytułami CCIE/CCDE, którzy dzięki swojemu ponad 15-letniemu stażowi pracy z rozwiązaniami Cisco, posiedli dogłębną wiedzę o szerokim spektrum współczesnych sieci i rozwiązań, którą z radością się z Wami podzielą.

Ze względu na obszerność treści szkolenie prowadzone jest w formule bootcampu, dlatego też należy być przygotowanym na codzienną, potężną dawkę wiedzy, przekazywaną od rana do późnego wieczora.

Wymagania:

Dla większości uczestników poruszane zagadnienia będą dość nowymi, dlatego też jedynymi wymaganiami są dość szerokie rozeznanie w architekturach współczesnych sieci oraz dobra znajomość podstawowych technologii związanych z routingiem, przełączaniem i bezpieczeństwem.
Znajomość współczesnych trendów rozwojowych sieci, związanych choćby z koncepcjami SDN, sieciami nakładkowymi, automatyzacją, orkiestracją i programowalnością, będzie dodatkowym, choć niekoniecznie wymaganym atutem, pozwalającym dużo głębiej wejść w prezentowane tematy.

Tematyka:

Dzień 1

Przypomnienie fundamentów klasycznego przełączania i routingu
Flooding czyli data-plane learning kontra control-plane learning
Technologie nakładkowe stare i nowe: GRE, MPLS, VXLAN
Koncepcja matrycy IP lub też IP fabric, architektura, terminy i pojęcia
Architektury sprzętowe i programowe
Konfiguracja VXLAN w systemach NX-OS oraz IOS XE
Multiprotocol BGP i jego zastosowania
EVPN i konfiguracja usług nakładkowych
Protokół LISP jako control plane sieci nakładkowych
Wprowadzenie do API na urządzeniach Cisco, zastosowanie skryptów oraz Postmana
DevOps dla inżyniera sieciowego, praca z git i repozytorium GitHub

Dzień 2

Wprowadzenie do programowania urządzeń sieciowych
Automatyzacja on-box: guestshell, on-box Python
Zastosowania języka Python w automatyzacji
Automatyzacja kontra orkiestracja
Wykorzystanie Ansible
Cisco Network Services Orchestrator (NSO)
Cisco Virtual Topology System (VTS)

Dzień 3

Wprowadzenie do Cisco SD-Access
Kontroler DNA Center
Budowa IP fabric w SD-Access
Elementy polityki w Cisco SD-Access
Realizacja bezpieczeństwa poprzez integrację z Cisco ISE

Dzień 4

Wprowadzenie do Cisco ACI
Kontroler APIC
Polityki zamiast konfiguracji oraz ich elementy
Funkcje bezpieczeństwa w Cisco ACI, mikrosegmentacja
Integracja hypervisorów i aplikacji

Dzień 5

Wprowadzenie do Cisco SD-WAN
Elementy rozwiązania Cisco SD-WAN
Budowa sieci VPN z wykorzystaniem Cisco SD-WAN
Dokąd idziemy – SDN everywhere, hybrid cloud, rozwiązania otwarte, integracja systemów

Ćwiczenia praktyczne

W zależności od danego modułu i ćwiczenia, kursant będzie miał dostęp do własnego, bądź też współdzielonego z innymi kursantami środowiska laboratoryjnego, złożonego z aplikacji, systemów oraz wirtualnych i sprzętowych przełączników i routerów. Każdy pod składa się z czterech sekcji, połączonych w jedną całość oraz z innymi podami szkoleniowymi:
– VXLAN DC
– SD-Access
– ACI DC
– SD-WAN

W skład labu wchodzą m.in. przełączniki Catalyst 9300, Nexus 9000 i 9000v, routery ISR4000, CSR1000v, Viptela vEdge, Cisco DNA Center, Cisco APIC, Cisco NSO, Cisco VTS, VMware ESXi oraz vCenter. W trakcie szkolenia realizować będziemy ponad 30 ćwiczeń praktycznych – poniżej przedstawiono przegląd realizowancyh w trakcie szkolenia labów:

– Klasyczny routing i przełączanie
– Migracja do VXLAN
– Powtórka z BGP i wprowadzenie do MPBGP
– Konfiguracja EVPN
– Automatyzacja on-box z wykorzystaniem guest shell
– Wprowadzenie do Restconf na urządzeniach Cisco
– Użycie git oraz GitHub
– Wykorzystanie Ansible do automatyzacji off-box
– Cisco NSO jako orkiestrator
– Budowa sieci nakładkowych z wykorzystaniem Cisco VTS
– Budowa rozwiązania Cisco SD-Access
– Użycie LAN Automation i PnP do budowy fabrica Cisco SD-Access
– Zarządznie usługami w Cisco SD-Access
– Mikrosegmentacja Cisco SD-Access
– Budowa sieci wireless w Cisco SD-Access
– SD-Access Assurance z dostępem po REST API
– Budowa fabrica w Cisco ACI
– Kreowanie polityk w Cisco ACI
– Integracja Cisco ACI z VMware oraz SD-Access
– Budowa szablonów dla Cisco SD-WAN
– Kreowanie sieci VPN w Cisco SD-WAN z wykorzystaniem API
– Integracja rozwiązań SDN Cisco

Adnotacje:

Szkolenie prowadzone w języku polskim