Understanding Cisco Cybersecurity Fundamentals v1.0 (SECFND)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-04-20 VILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja
2020-05-04 VILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Dedykowane dla:

 • Analityków Bezpieczeństwa z Security Operations Center
 • Analityków Bezpieczeństwa komputerów oraz sieci
 • Pracowników wsparcia technicznego z zakresu komputerów oraz sieci

Wprowadzenie:

Dzisiejsze organizacje borykają się z problemami szybkiego wykrywania przypadków naruszenia zasad bezpieczeństwa i skutecznym reagowaniem na incydenty związane z bezpieczeństwem. Ten kurs pozwala uczniom zrozumieć typowe koncepcje bezpieczeństwa i zacząć uczyć się podstawowych technik bezpieczeństwa używanych w Security Operations Center (SOC), aby znaleźć zagrożenia w sieci przy użyciu różnych popularnych narzędzi bezpieczeństwa w ramach "prawdziwej" infrastruktury sieciowej.
Kurs Understanding Cisco Cybersecurity Fundamentals (SECFND) v1.0 zapewnia zrozumienie urządzeń infrastruktury sieciowej, operacji i słabych punktów stosu protokołów TCP/IP, podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem informacji, typowych operacji i ataków sieciowych, systemów operacyjnych Windows i Linux oraz systemów i typów danych używanych do badania incydentów bezpieczeństwa.
Kurs dostarcza część wiedzy potrzebnej do zdobycia certyfikatu CCNA CyberOps. Pozostała część wiedzy dostarczana jest w kursie Implementing Cisco Cybersecurity Operations (SECOPS)

Opis:

Po ukończeniu tego kursu będziesz mógł:

 • Opisać, porównać i zidentyfikować różne koncepcje sieciowe
 • Opisać podstawy i działanie stosu protokołów TCP/IP
 • Opisać i porównać podstawowe koncepcje bezpieczeństwa
 • Opisać aplikacje sieciowe i wyzwania związane z ich bezpieczeństwem
 • Znać podstawy zasad kryptografii.
 • Znać rodzaje ataków na użądzenia końcowe w sieciach oraz interpretować zdarzenia w danych dziennika systemu Windows i Linux w celu identyfikacji niebezpiecznych zdarzeń
 • Rozwijać wiedzę w zakresie monitorowania bezpieczeństwa, w tym identyfikowania źródeł i typów danych oraz zdarzeń
 • Znać różne metody ataków, słabości zabezpieczeń, metody unikania niebezpieczeństw

Wymagania:

 • Wiedza na poziomie kursu Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1)
 • Praktyczna wiedza o systemie operacyjnym Windows
 • Praktyczna wiedza o systemie Cisco IOS

Tematyka:

Module 1: TCP/IP and Cryptography Concepts

 • Understanding the TCP/IP Protocol Suite
 • Understanding the Network Infrastructure
 • Understanding Common TCP/IP Attacks
 • Understanding Basic Cryptography Concepts

Module 2: Network Applications and Endpoint Security

 • Describing Information Security Concepts
 • Understanding Network Applications
 • Understanding Common Network Application Attacks
 • Understanding Windows Operating System Basics
 • Understanding Linux Operating System Basics
 • Understanding Common Endpoint Attacks
 • Understanding Network Security Technologies
 • Understanding Endpoint Security Technologies

Module 3: Security Monitoring and Analysis

 • Describing Security Data Collection
 • Describing Security Event Analysis