SKYWAN 5G Network Commissioning & Operation Advanced Level (NDS9250)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

Operatorów sieci łączności satelitarnej SKYWAN 5G.

Certyfikacje:

Szkolenie 9250 wraz ze szkoleniem 9240 dostarcza wiedzy niezbędnej do uzyskania certyfikatu Expert SKYWAN 5G Network Operator.

Wprowadzenie:

Uczestnicy szkolenia ND SATCOM 9250 Network Commissioning & Operation advanced level nabędą i poszerzą umiejętności pozwalające na poziomie zaawansowanym zaplanować, skonfigurować, uruchomić i zarządzać siecią łączności satelitarnej SKYWAN 5G na podstawie dostarczonego projektu sieci. Szkolenie 9250 jest bezpośrednią podstawą do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego Expert SKYWAN 5G Network Operator. Egzamin certyfikacyjny trwa 1 dodatkowy dzień o czym należy pamiętać planując certyfikację uczestników bezpośrednio po szkoleniu.

Wymagania:

Uczestnicy szkolenia powinni:

 • ukończyć szkolenie 9240 Network Commissioning & Operation Basic level
 • dobrze znać podstawy TCP/IP

Tematyka:

Konfiguracja parametrów sieci dla określonych scenariuszy:

 • moduł Network Configurator (grupy i profile konfiguracyjne, planowanie sieci łączności, aktywacja profilu i upload konfiguracji)
 • łącze satelitarne (konfiguracja stacji, stacje master/backup master), • Konfiguracja sieci zarządzania (profile dostępu do modemów)

Testy akceptacyjne sieci:

 • procedura FAT
 • procedura NAT
 • metodyka identyfikacji i rozwiązywania problemów

Konfiguracje specjalne:

 • redundancja stacji i sieci
 • topologie hybrydowe

Konfiguracja i optymalizacja ruchu użytkowego IP:

 • mechanizmy QoS w sieci SKYWAN
 • zaawansowana konfiguracja routera modemu IDU 5G

Zaawansowane funkcje SKYWAN NMS:

 • zaawansowane strojenie parametrów sieci
 • zaawansowany monitoring sieci