SKYWAN 5G Network Commissioning & Operation Basic Level (NDS9240)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

Operatorów sieci łączności satelitarnej SKYWAN 5G.

Certyfikacje:

Szkolenie 9240 wraz ze szkoleniem 9250 dostarcza wiedzy niezbędnej do uzyskania certyfikatu Expert SKYWAN 5G Network Operator.

Wprowadzenie:

Uczestnicy szkolenia ND SATCOM 9240 Network commissioning & operation basic level nabędą umiejętności pozwalające na poziomie podstawowym zaplanować, skonfigurować, uruchomić i zarządzać siecią łączności satelitarnej SKYWAN 5G na podstawie dostarczonego projektu sieci.

Wymagania:

Uczestnicy szkolenia powinni:

 • dobrze znać podstawy TCP/IP,
 • dobrze znać podstawy łączności satelitarnej, głównie rozwiązań klasy VSAT

Tematyka:

Opis głównych elementów systemu SKYWAN:

 • cechy i funkcje modemu SKYWAN 5G IDU
 • cechy i funkcje system zarządzania SKYWAN 5G NMS

Instalacja system zarządzania SKYWAN 5G NMS

Konfiguracja podstawowych parametrów sieci:

 • wstępna konfiguracja sieci,
 • łącze satelitarne (konfiguracja stacji, stacje master/backup master)
 • przegląd konfiguracji funkcji protokołu IP (OSPF/VRF)
 • konfiguracja funkcji routingu IP modemu

Monitoring i rekonfiguracja najistotniejszych parametrów sieci:

 • scenariusze rekonfiguracji (zmiany topologii sieci, dodawanie nowych kanałów)
 • metody rozwiązywania podstawowych problemów w sieci
 • monitoring parametrów TDMA.

SKYWAN 5G NMS jako narzędzie obsługi sieci:

 • dostrajanie sieci
 • procedury rozwiązywania problemów w sieci