ND SATCOM 8250 Network Commissioning & Operation advanced level (NDS8250o)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

Operatorów sieci łączności satelitarnej SKYWAN 7000.

Certyfikacje:

Szkolenie 8250 wraz ze szkoleniem 8240 dostarcza wiedzy niezbędnej do uzyskania certyfikatu Expert SKYWAN IDU 7000/1070 Network Operator.

Wprowadzenie:

Uczestnicy szkolenia ND SATCOM 8250 Network Commissioning & Operation advanced level nabędą i poszerzą umiejętności pozwalające na poziomie zaawansowanym zaplanować, skonfigurować, uruchomić i zarządzać siecią łączności satelitarnej SKYWAN 7000 na podstawie dostarczonego projektu sieci. Szkolenie 8250 jest bezpośrednią podstawą do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego Expert SKYWAN IDU 7000/1070 Network Operator. Egzamin certyfikacyjny trwa 1 dodatkowy dzień o czym należy pamiętać planując certyfikację uczestników bezpośrednio po szkoleniu.

Wymagania:

Uczestnicy szkolenia powinni: • Ukończyć szkolenie 8240 Network Commissioning & Operation Basic level, • Dobrze znać podstawy TCP/IP.

Tematyka:

► Konfiguracja parametrów sieci dla określonych scenariuszy:

• Moduł Network Configurator (grupy i profile konfiguracyjne, planowanie sieci łączności, aktywacja profilu i upload konfiguracji),

• Łącze satelitarne (konfiguracja stacji, stacje master/backup master), • Konfiguracja sieci zarządzania (profile dostępu do modemów).

► Testy akceptacyjne sieci:

• Procedura FAT,

• Procedura NAT,

• Metodyka identyfikacji i rozwiązywania problemów.

► Konfiguracje specjalne:

• Redundancja stacji i sieci,

• Konfiguracja interfejsów FR.

► Konfiguracja i optymalizacja ruchu użytkowego IP:

• Mechanizmy QoS w sieci SKYWAN,

• Zaawansowana konfiguracja routera modemu IDU.

► Zaawansowane funkcje SKYWAN NMS:

• Zaawansowane strojenie parametrów sieci,

• Zaawansowany monitoring sieci.