ND SATCOM 8240 Network commissioning & operation basic level (NDS8240o)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

Operatorów sieci łączności satelitarnej SKYWAN 7000.

Certyfikacje:

Szkolenie 8240 wraz ze szkoleniem 8250 dostarcza wiedzy niezbędnej do uzyskania certyfikatu Expert SKYWAN IDU 7000/1070 Network Operator.

Wprowadzenie:

Uczestnicy szkolenia ND SATCOM 8240 Network commissioning & operation basic level nabędą umiejętności pozwalające na poziomie podstawowym zaplanować, skonfigurować, uruchomić i zarządzać siecią łączności satelitarnej SKYWAN 7000 na podstawie dostarczonego projektu sieci.

Wymagania:

Uczestnicy szkolenia powinni: • Dobrze znać podstawy TCP/IP, • Dobrze znać podstawy łączności satelitarnej, głównie rozwiązań klasy VSAT.

Tematyka:

►Opis głównych elementów systemu SKYWAN:

• Cechy i funkcje modemu SKYWAN IDU,

• Cechy i funkcje system zarządzania SKYWAN NMS.

► Instalacja system zarządzania SKYWAN NMS.

► Konfiguracja podstawowych parametrów sieci:

• Moduł Network Configurator (grupy i profile konfiguracyjne, planowanie sieci łączności, aktywacja profilu i upload konfiguracji),

• Łącze satelitarne (konfiguracja stacji, stacje master/backup master),

• Konfiguracja sieci zarządzania (profile dostępu do modemów).

► Monitoring i rekonfiguracja najistotniejszych parametrów sieci:

• Monitoring parametrów TDMA (wskaźniki LED, parametry podstawowe – monitoring screens),

• Scenariusze rekonfiguracji (zmiany topologii sieci, dodawanie nowych kanałów; drugi demodulator),

• Metody rozwiązywania podstawowych problemów w sieci.

►Konfiguracja ruchu użytkowego w sieci:

• Przegląd mechanizmów IP w sieci SKYWAN (OSPF, kompresja nagłówka (RoHC), równoważenie ruchu, multicast, akceleracja TCP) i konfiguracja routera IP w modemie IDU.

• Przegląd mechanizmów FR w sieci SKYWAN i podstawowa konfiguracja portu FR.

► SKYWAN NMS jako narzędzie obsługi sieci:

• Dostrajanie sieci,

• Statystyki MIB,

• Wykresy ważniejszych statystyk,

• Procedury rozwiązywania problemów w sieci.