SkyWAN IDU 5000 oraz IDU 2500 (VSAT)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Tematyka:

 • Terminal łączności satelitarnej – budowa i przeznaczenie poszczególnych podzespołów
 • Architektura satelitarnych systemów telekomunikacyjnych
 • Konstelacje satelitów
 • Satelitarne systemy szerokopasmowe
 • Sieci VSAT
 • Techniki transmisyjne stosowane w systemach satelitarnych (modulacja, kodowanie korekcyjne)
 • Metody zwielokrotnienia dostępu
 • Elementy projektowania sieci VSAT
 • Tworzenie bilansu energetycznego łącza satelitarnego
 • Zasady posługiwania się analizatorem widma
 • SkyWAN – architektura systemu
 • SkyWAN – projektowanie sieci z wykorzystaniem oprogramowania SkyNMS w wersji 2.300.01
 • Konfiguracja i włączanie do pracy w sieci modemów SkyWAN IDU 5000 oraz IDU 2500
 • Monitoring sieci satelitarnej poprzez oprogramowanie SkyNMS
 • Monitoring sieci satelitarnej poprzez oprogramowanie SkyNMS (cd.)
 • Monitoring parametrów urządzeń terminala
 • Czynności serwisowe – przeglądy okresowe, pomiary parametrów kabli i nadajników, drobne naprawy