Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Certyfikacje:

CCNP Security

Wprowadzenie:

Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS) v 1.0 jest nowym, 5-dniowym szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa w aktualnionej ścieżce CCNP Security (Cisco Certified Network Professional Security). Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom szkolenia niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających wdrażać i zarządzać bezpieczeństwem na firewallach typu Cisco ASA na routerach i przełącznikach z Cisco IOS. Słuchacze będą mieli okazję do praktycznego wdrożenia wielu zaawansowanych metod ochrony brzegu sieci przed zagrożeniami zewnętrznymi, jak i zabezpieczania różnych stref sieci. Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę w zakresie umiejętności obniżenia ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa ich infrastruktury IT i aplikacji przy użyciu przełączników i routerów Cisco oraz firewalli ASA, jak i sprawnie zarządzać tymi urządzeniami.

Wymagania:

 • Certyfikat Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 • Certyfikat Cisco Certified Network Associate (CCNA) Security
 • Znajomość obsługi systemów operacyjnych Microsoft Windows

Tematyka:

 • Zrozumienie bieżących zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT i aplikacji
 • Zrozumienie i wdrożenie modularnych rozwiązań bezpieczeństwa typu SecureX i TrustSec
 • Wdrożenie rozwiązań typu Cisco Infrastructure management and control plane security control
 • Konfiguracja rozwiązań na poziomie warstwy 2 i 3 modelu OSI typu Cisco layer 2 and layer 3 data plane security controls
 • Wdrożenie i utrzymanie translacji typu NAT/PAT na firewallach Cisco ASA
 • Wdrożenie i utrzymanie translacji typu NAT/PAT na Cisco IOS
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań typu Cisco Threat Defense na Cisco ASA z wykorzystaniem polityki dostępu (access policy) i inspekcji bazujących na aplikacji i tożsamości (application and identity based inspection)
 • Wdrożenie rozwiązania typu Botnet Traffic Filters
 • Wdrożenie rozwiązania typu Cisco IOS Zone-Based Policy Firewalls (ZBFW)
 • Konfiguracja i weryfikacja polityki inspekcji na poziomie warstwy aplikacji z wykorzystaniem Cisco IOS ZBFW

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim