Implementing the Cisco Nexus 7000 (DCNX7K)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-05-04 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Dedykowane dla:

 • Inżynier Sieciowy (Network Field Engineers)
 • Inżynier Systemowy (Network System Engineers)
 • Projektant Centrów Danych (Data Center Network Designers)
 • Inżynier przed-sprzedażowy (Pre-sales Engineers
 • Inżynier wdrożeniowy (Post-sales Engineers)
 • Administrator (Network Administrator Personnel)

Wprowadzenie:

Kurs omawia wszystkie kluczowe komponenty i procedury, które należy znać aby zainstalować, skonfigurować jak również analizować i rozwiązywać problemy sieciowe z przełącznikami Cisco Nexus 7000, przy użyciu systemu NX-OS. Szkolenie składa się z umiejętnie przeplatanych porcji zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń laboratoryjnych, mających na celu zapoznanie uczestników z bogatym zestawem funkcji i możliwości testowanych urządzeń.

Po ukończeniu tego kursu, uczestnik będzie potrafił:

 • Zidentyfikować architekturę, funkcjonalności i modele wdrożeń przełączników z serii Nexus 7000, Nexus 2000.
 • Opisać architekturę sprzętową i dokonać wdrożenia i konfiguracji opcji administracyjnych przełącznika.
 • Opisać architekturę programową przełącznika, konfigurować i rozwiązywać problemy z konfiguracją przełączników z serii Nexus 7000, Nexus 2000.

Wymagania:

Uczestnik kursu powinien posiadać w stopniu średnim wiedzę w zakresie przełączania, routingu i architektury rozwiązań sieciowych. Rekomendowane certyfikacje lub szkolenia, to:

 • certyfikacja: Cisco Certified Network Associate Routing And Switching (CCNA)
 • szkolenie: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)
 • szkolenie: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)

Tematyka:

W tym kursie poznasz następujące zagadnienia:

 • Funkcje i możliwości przełączników Cisco Nexus 7000
 • Modele wdrożeń przełączników
 • Architektura przełączników
 • Instalowanie przełączników
 • Techniki i mechanizmy wykorzystywane do zarządzania systemowego
 • przełącznikiem Cisco Nexus 7000
 • Zarządzanie użytkownikami
 • Techniki rozwiązywania problemów i narzędzia pomocne do tego celu
 • Opis systemu NX-OS
 • Główne cechy mechanizmu kontekstów przełącznika Cisco Nexus 7000 i
 • ogólnie systemu Cisco NX-OS (Virtual Device Context – VDC)
 • Funkcje i protokoły warstwy 2 przełącznika Cisco Nexus 7000 i Cisco NX-OS
 • Przyłączanie Fabric Extender Nexus 2000
 • Agregacja łączy (Port-Channels)
 • Konfigurowanie wirtualnej agregacji łączy (vPC, Virtual Port-Channel)
 • Techniki poprawiania skalowalności warstwy drugiej (L2) – FabricPath
 • Funkcje i protokoły warstwy 3 przełącznika Cisco Nexus 7000 i Cisco NX-OS
 • Protokoły pierwszej bramy na przełączniku Nexus 7000
 • Techniki wykrywania i usuwania awarii warstw drugiej i trzeciej
 • Techniki wykrywania i usuwania awarii dla vPC i FabricPath
 • Konfigurowanie MPLS na przełączniku Nexus 7000
 • Łączenie CPD – konfiguracja Overlay Transport Virtualization (OTV)
 • Separowanie identyfikacji urządzeń od ich lokalizacji – konfiguracja protokołu LISP
 • Techniki łączenia przełącznika Cisco Nexus 7000 do sieci SAN – protokół FCoE
 • Konfigurowanie mechanizmów bezpieczeństwa
 • Mechanizmy zarządzania jakością
 • Analizowanie problemów z pamięcią urządzenia i utratą pakietów

Ćwiczenia laboratoryjne
Podczas ćwiczeń uczestnicy mają do dyspozycji przełączniki Nexus 7000, Nexus 5000, Fabric Extendery Nexus 2000 oraz przełączniki FC serii MDS.

 • Konfiguracja inicjalna przełączników, rozpoznanie platformy Nexus 7000
 • Konfiguracja użytkowników
 • Konfigurowanie zarządzania systemem (System Management)
 • Korzystanie z narzędzi do wykrywania i usuwania problemów (Troubleshooting)
 • Wybrane zagadnienia konfiguracji warstwy drugiej (Layer 2)
 • Konfiguracja Virtual Port-Channel (vPC)
 • Konfiguracja protokołu FabricPath
 • Wybrane zagadnienia konfiguracji warstwy trzeciej (Layer 3)
 •  Konfiguracja protokołów pierwszej bramy (FHRP)
 • Wykrywanie i usuwanie problemów w vPC oraz FabricPath
 • Konfiguracja MPLS 
 • Konfiguracja OTV
 • Konfiguracja LISP
 • Konfiguracja FCoE
 • Konfiguracja bezpieczeństwa sieciowego
 • Konfiguracja i zarządzanie jakością (QoS)

Adnotacje:

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim