Implementing Cisco Data Center Unified Fabric (DCUFI)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

Kurs jest przeznaczony dla następujących osób:

 • Inżynier sieciowy (Network Field Engineer)
 • Inżynier sieciowy wsparcia sprzedaży (Network System Engineer)
 • Projektant Centrum Danych (Data Center Network Designer)
 • Administrator sieci (Network Administration Personnel)

Wymagania:

 • dobra znajomość protokołów sieciowych
 • dobra znajomość protokołu Fibre Channel oraz środowiska SAN

Tematyka:

Uczestnicy pięcio-dniowego kursu szczegółowo zapoznają się z architekturą i zastosowaniem przełączników rodziny Nexus 7000, Nexus 5000 oraz Nexus 2000. Omówione zostaną:

 • procedury instalacji, konfiguracji, zarządzania i usuwania usterek w sieciach korzystających z urządzeń tej rodziny
 • sieci konwergente – dla pamięci masowych i sieci lokalnych (SAN/LAN), korzystających z protokołów Fibre Channel over Ethernet (FcoE) oraz Data Center Bridging (DCB) w dalszej części, skrótowo oznaczanych jako sieci FCoE/DCB
 • sprzętowa i programowa architektura przełączników Nexus 7000, 5000 oraz 2000, a także sposób, w jaki architektura ta umożliwia unikanie zatorów w sieciach (congestion management), oraz stosowanie pozostałych mechanizmów zarządzania jakością (QoS) w sieciach FCoE/DCD oraz LAN
 • wykorzystywanie wirtualnych kontekstów (Virtual Device Context, VDC)
 • stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa
 • mechanizmy zarządzania, włącznie z wykorzystywaniem procesora kontrolnego (Connectivity Management Processor, CMP)
 • mechanizmy wysokiej dostępności, w tym sposoby podnoszenia wersji bez przerywania pracy (In Service Software Upgrade, ISSU)
 • mechanizmy i sposoby wykrywania i usuwania usterek i błędów

Ponadto, na kursie dyskutowane są możliwości projektowania warstwy dostępowej współczesnych centrów danych.