Implementing Cisco Service Provider Next-Generation Edge Network Services (SPEDGE)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

Kurs SPEDGE jest 5-dnowym, intensywnym szkoleniem skierowanym do inżynierów i techników sieciowych.

Certyfikacje:

CCNP Service Provider

Opis:

Kurs pozwala zdobyć wiedzę w zakresie i konfiguracji rozwiązań sieci MPLS VPN warstwy 3 w sieci szkieletowej usługodawcy oraz po stronie klienta usług, w tym zarządzalnych usług dostępu oraz dostępu do sieci Internet, MPLS VPN warstwy 2 i usługi Ethernet.
Zawiera laboratoria, które pozwalają na praktyczne przyswojenie wiedzy omawianej na kursie dotyczącej obsługi systemów Cisco IOS i Cisco IOS XR w zakresie wykorzystywanym przez usługodawców sieciowych (SP). W laboratoriach wykorzystywane są przełączniki Cisco ME3400, routery Cisco 2900, ASR1001 oraz ARS9K.

Wymagania:

Wiedza i umiejętności równoważne w zakresie szkoleń:

 • Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE)
 • Deploying Cisco Service Provider Advanced Network Routing (SPADVROUTE)
 • Implementing Cisco Service Provider Next-Generation Core Network Services (SPCORE)

Tematyka:

1. Technologie VPN

 • Wprowadzenie do sieci VPN
 • Wprowadzenie do sieci MPLS VPN

2. MPLS VPN warstwy 3

 • Wdrażanie MPLS VPN warstwy 3 w szkielecie
 • Podłaczenie klientów przy użyciu protokołów routingu wykorzystujących ścieżki statyczne, RIP,EIGRP
 • Podłączanie klientów korzystających BGP lub OSPF
 • IPv6 i MPLS

3. Złożone MPLS VPN warstwy 3

 • Wdrażanie złożonych w zakresie MPLS VPN warstwy 3
 • Wdrażanie dostępu do internetu poprzez MPLS VPN warstwy 3
 • Wprowadzenie do rozwiązań typu MPLS Inter-Domain Solutions

4. Warstwa 2 MPLS VPN i usługi Ethernet

 • Wprowadzenie do rozwiązań warstwy 2 MPLS VPN
 • Wprowadzenie rozwiązań typu ATOM (Any Trransport over MPLS)
 • Wdrażanie rozwiązań typu VPLS (Virtual Private Lan Services)

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim.