Deploying Cisco Service Provider Advanced Network Routing (SPADVROUTE)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

Kurs SPADVROUTE jest 5-dnowym, intensywnym szkoleniem skierowanym do inżynierów i techników sieciowych.

Certyfikacje:

CCNP Service Provider

Opis:

Kurs pozwala zdobyć  umiejętności konfigurowania zaawansowanych cech protokołu BGP, obsługi ruchu typu IP multicast, wdrażania wybranych mechanizmów przejścia pomiędzy IPv6 i IPv4 w sieci dostawcy usług sieciowych. Skupia się na wykorzystaniu routerów pracujących z system operacyjnym IOS XR i IOS XE w typowej sieci dostawców usług sieciowych.
Kurs zawiera również laboratoria , które pozwalają na praktyczne przyswojenie wiedzy omawianej na kursie. Wiezda ta dotyczy  obsługi systemów Cisco IOS, i Cisco IOS XR w zakresie wykorzystywanym przez usługodawców sieciowych (SP). W laboratoriach wykorzystywane są przełączniki Cisco ME3400 routery Cisco 2900, ASR1001 oraz ARS9K.

Wymagania:

Wiedza i umiejętności równoważne w zakresie szkoleń:

 • Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks (SPNGN1)
 • Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks (SPNGN2)
 • Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE)

Tematyka:

1. Protokół BGP w sieci dostawcy usług

 • Definiowanie wymogań od strony podłączenia sieci klienta do sieci usługodawcy
 • Podłączanie sieci klienta do sieci usługodawcy

2. Skalowanie sieci dostawcy usług

 • Skalowanie BGP w sieci dostawcy usług
 • Wprowadzenie do rozwiązań typu route reflektor i konfederacje

3. Zabezpieczenie i Optymalizacja BGP

 • Wdrażanie zaawansowanych cech BGP
 • Poprawa konwergencji BGP
 • Poprawa skalowalności konfiguracji BGP

4. Omówienie ruchu typu IP Multicast

 • Wprowadzenie do ruchu typu IP multicast
 • Definiowanie Multicast Distribution Tree i przekazywania ruchu
 • Multicasty w sieci LAN
 • Wypełnianie tabeli routingu multicastów (Mroute)

5. Rozwiązania typu Intra -i Inter-Domain Multicast Routing

 • Wprowadzenie do protokołu PIM-SM
 • Rozszerzenia protokołu PIM-SM
 • Wdrażanie routingu multicast pomiędzy domenami
 • Dystrybucja informacji o Rendezvous Point

6. Wdrażanie wybranych mechanizmów prześcia IPv6 i IPv4 w sieci dostawcy usług

 • Wprowadzenie usług IPv6
 • Określenie mechanizmów przejścia pomiędzy sieciami IPv6 i IPv4
 • Wdrażanie IPv6 w sieci dostawcy usług