Securing the Web with Cisco Web Security Appliance (SWSA)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-04-27 VILT, Warszawa, 2 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Wprowadzenie:

SWSA jest 2-dniowym szkolenie obejmującym instalację, konfigurację i utrzymanie Cisco IronPort WSA (Web Security Appliance). Szkolenie zapewnia dostęp do laboratorium i praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności przez wszystkich uczestników.

Tematyka:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą następującą wiedzę:

Wprowadzenie do funkcjonalności Web security
Instalacja i konfiguracja usług WebProxy
Konfiguracja autentykacji użytkowników
Konfiguracja polityk kontroli ruchu HTTP i HTTPS
Polityka d
ostępu do Internetu

  • Szyfrowanie i deszyfrowanie
  • Routing
  • Dostęp użytkowników

Filtrowanie URL

  • Definiowanie kategorii
  • Konfiguracja kategorii

Czasowe polityki dostępu
Reputacja sieci Web i jej używanie w polityce dostępu
Skanowanie zawartości z wykorzystaniem silników anti-malware

  • Webroot
  • McAfee

Działanie i konfiguracja ochrony danych i przed utratą danych
Wykorzystanie narzędzi administracyjnych