Securing Email with Cisco Email Security Appliance (SESA)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-06-08 ILT, Warszawa, 3 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Wprowadzenie:

SESA jest 3-dniowym szkoleniem SYEPW. Zakres kursu obejmuje  dostarczenie informacji wymaganych do skutecznego przeprowadzenia procesu instalacji i późniejszej administracji urządzeniami Cisco IronPort ESA (Email Security Appliance).

Wymagania:

• Dobra znajomość podstaw TCP/IP, adresacji IP, routingu, DNS oraz protokołu TCP
• Doświadczenie z komunikacją internetową przy użyciu protokołu SMTP, użyciem formatów wiadomości (MIME)
• Dobra znajomość systemu AsyncOS i jego konfiguracji przy użyciu linii komend (CLI) oraz trybu graficznego (GUI)

Tematyka:

Uczestnicy szkolenia otrzymają szczegółowe informacje na poniższe tematy:
• wdrożenie Cisco IronPort ESA w typowym środowisku korporacyjnym wykorzystując najlepsze praktyki podczas instalacji, konfiguracji i administracji systemem
• zarządzanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów z przesyłaniem wiadomości pocztą elektroniczną przez Cisco IronPort ESA
• konfiguracja polityki dostępu w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z wykorzystaniem poczty elektronicznej
• tworzenie filtrów w celu egzekwowania polityki korporacyjnej dotyczącej wykorzystania poczty elektronicznej w celu zabezpieczenia poufnych informacji
• konfiguracja Cisco IronPort ESA w celu wykrywania i zabezpieczania przed niechcianymi wiadomościami i wirusami
• zarządzanie kwarantanną dla użytkowników poczty elektronicznej
• tworzenie i zarządzanie raportami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystania poczty elektronicznej w korporacji
• uwierzytelnianie użytkowników poczty elektronicznej

Szkolenie zapewnia dostęp do laboratorium i praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności przez wszystkich uczestników.