Regulamin korzystania z voucher'ów szkoleniowych

Voucher szkoleniowy

 • voucher jest kuponem uprawniającym okaziciela do bezpłatnego udziału w jednym, określonym na kuponie, autoryzowanym szkoleniu Cisco organizowanym przez CSH
 • Kupon zachowuje ważność w terminie określonym na nim i szkolenie musi zostać zrealizowane w tym okresie
 • Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Voucher nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi do uzyskania świadczeń z niego wynikających są jedynie osoby /pracownicy firmy wskazane na przedmiotowym kuponie
 • Voucher nie może być ponownie wykorzystany (przepada) w przypadku gdy:
  • Uczestnik został zarejestrowany na szkolenie i nie pojawił się na kursie
  • Uczestnik został zarejestrowany na szkolenie i zrezygnował z udziału w kursie na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia

Rejestracja na szkolenia

Voucher podlega realizacji w terminie określonym na nim, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • przesłania przez posiadacza voucher ’a zapytania o wybrane autoryzowane szkolenie Cisco organizowane przez CSH z listy szkoleń na adres: school@csh.com.pl
 • ustalenia terminu szkolenia z pracownikiem CSH najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem wskazanym w harmonogramie dostępnym na stronie. Po ustaleniu rodzaju i terminu szkolenia, CSH wysyła do uczestnika informację o rezerwacji miejsca na szkoleniu lub w przypadku braku wolnych miejsc, o wpisaniu na listę rezerwową wraz z propozycjami alternatywnych terminów (CSH organizuje kurs po skompletowaniu grupy i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia)
 • posiadania oryginału vouchera oraz jego zwrotu w pierwszym dniu szkolenia