Regulamin korzystania z voucher'ów szkoleniowych

Voucher szkoleniowy

 • voucher jest kuponem uprawniającym okaziciela do bezpłatnego udziału w jednym, określonym na kuponie, autoryzowanym szkoleniu Cisco organizowanym przez CSH
 • Kupon zachowuje ważność w terminie określonym na nim i szkolenie musi zostać zrealizowane w tym okresie
 • Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Voucher nie może być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi do uzyskania świadczeń z niego wynikających są jedynie osoby /pracownicy firmy wskazane na przedmiotowym kuponie
 • Voucher nie może być ponownie wykorzystany (przepada) w przypadku gdy:
  • Uczestnik został zarejestrowany na szkolenie i nie pojawił się na kursie
  • Uczestnik został zarejestrowany na szkolenie i zrezygnował z udziału w kursie na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia

Rejestracja na szkolenia

Voucher podlega realizacji w terminie określonym na nim, w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • przesłania przez posiadacza voucher ’a zapytania o wybrane autoryzowane szkolenie Cisco organizowane przez CSH z listy szkoleń na adres: school@csh.com.pl
 • ustalenia terminu szkolenia z pracownikiem CSH najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem wskazanym w harmonogramie dostępnym na stronie. Po ustaleniu rodzaju i terminu szkolenia, CSH wysyła do uczestnika informację o rezerwacji miejsca na szkoleniu lub w przypadku braku wolnych miejsc, o wpisaniu na listę rezerwową wraz z propozycjami alternatywnych terminów (CSH organizuje kurs po skompletowaniu grupy i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia)
 • posiadania oryginału vouchera oraz jego zwrotu w pierwszym dniu szkolenia

Dołącz do Nas...

i otrzymuj informacje o nowościach, gwarantowanych terminach szkoleń oraz promocjach!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Centrum Szkoleniowe Hector. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Centrum Szkoleniowe Hector Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 19. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.