Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS)

Dedykowane dla:

Certyfikacje:

Kurs dostarcza część wiedzy potrzebnej do zdobycia certyfikatu CyberOps Associate.

Wprowadzenie:

Dzisiejsze organizacje borykają się z problemami szybkiego wykrywania przypadków naruszenia zasad bezpieczeństwa i skutecznym reagowaniem na incydenty związane z bezpieczeństwem.
Ten kurs pozwala uczniom zrozumieć typowe koncepcje bezpieczeństwa i zacząć uczyć się podstawowych technik bezpieczeństwa używanych w Security Operations Center (SOC), aby znaleźć zagrożenia w sieci przy użyciu różnych popularnych narzędzi bezpieczeństwa w ramach "prawdziwej" infrastruktury sieciowej.
Kurs Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS) v1.0 zapewnia zrozumienie urządzeń infrastruktury sieciowej, operacji i słabych punktów stosu protokołów TCP/IP, podstawowych pojęć związanych z
bezpieczeństwem informacji, typowych operacji i ataków sieciowych, systemów operacyjnych Windows i Linux oraz systemów i typów danych używanych do badania incydentów bezpieczeństwa.

UWAGA: czas trwania szkolenia to 5 dni z intruktorem oraz 3 dni pracy własnej

Opis:

Po ukończeniu tego kursu będziesz mógł:

Wymagania:

Tematyka: