Implementing Cisco Application Centric Infrastructure v1.0 (DCACI)

Dedykowane dla:

Certyfikacje:

Kurs jest częścią następujących certyfikatów:
Cisco Certified Network Professional Data Center (CCNP DATA CENTER)

Wprowadzenie:

Szkolenie Implementing Cisco Application Centric Infrastructure (DCACI) pokazuje jak uruchomić i zarządzać przełącznikami Cisco® Nexus® 9000 w trybie aplikacjo-centrycznym (Cisco Application Centric Infrastructure - Cisco ACI®). Kurs daje wiedzę i umiejętności do konfigurowania przełączników Cisco Nexus 9000 i zarządzania nimi w trybie ACI. Uczy jak podłączyć sieć Cisco ACI do zewnętrznych sieci i usług oraz przekazuje podstawy integracji Cisco ACI ze środowiskiem maszyn wirtualnych (VMM). Poprzez uczestnictwo, zdobędziesz praktykę we wdrażaniu kluczowych funkcji Cisco ACI, takich jak wykrywanie sieci szkieletowej, tworzenie polityk, konifguracja połączeń, integracja z VMM i innych.
Kurs pomaga przygotować się do zdania egzaminu z wdrożenia infrastruktury Cisco Application Centric Infrastructure (300-620 DCACI), który prowadzi do CCNP® Data Center i certyfikowanego specjalisty Cisco - Data Center ACI Implementation.

Opis:

Cele kursu:
Po ukończeniu tego kursu powinieneś być w stanie:

Ten kurs pomoże ci:
Zdobyć umiejętności i praktykę podczas wdrażania przełączników Cisco Nexus serii 9000 w trybie ACI.
Przygotować się do egzaminu Implementing Cisco Application Centric Infrastructure (300-620 DCACI).
Zakwalifikować się do pełnienia zadań w centrach danych na poziomie profesjonalnym i eksperckim.

Wymagania:

Aby w pełni skorzystać z tego kursu, powinieneś mieć następującą wiedzę i umiejętności:

Oto zalecane oferty szkoleniowe Cisco, które mogą pomóc Ci spełnić te wymagania wstępne:

Tematyka:

Szczegółowy plan kursu:
Przedstawiamy infrastrukturę sieciową Cisco ACI i podstawowe pojęcia:

Opis modelu logicznego Cisco ACI:

Opis podstawowego przekazywania pakietów w Cisco ACI:

Łączność z siecią zewnętrzną:

Integracja Cisco ACI ze środowiskiem maszyn wirtualnych:

Integracja usług w warstwie 4 do 7:

Zarządzanie systemowe Cisco ACI:

Adnotacje:

 Ćwiczenia: