Implementing and Administering Cisco Solutions v1.0 (CCNA)

Certyfikacje:

Kurs pomaga przygotować się do egzaminu 200-301 Cisco Certified Network Associate (CCNA).

Wprowadzenie:

Szkolenie zapewnia szeroki zakres podstawowej wiedzy dotyczącej działania sieci komputerowych z wykorzystaniem urządzeń sieciowych firmy Cisco Systems. Dzięki połączeniu wykładów, ćwiczeń praktycznych i samodzielnej nauki uczy jak instalować, obsługiwać, konfigurować i weryfikować podstawowe sieci IPv4 i IPv6.

Kurs obejmuje konfigurowanie komponentów sieciowych, takich jak przełączniki, routery i kontrolery bezprzewodowej sieci LAN, zarządzanie urządzeniami sieciowymi oraz identyfikacja podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa. Kurs zapoznaje z koncepcją sieci definiowanych programowo (software-defined networking).

Szkolenie prowadzone przez instruktora: 5 dni w klasie i 3 dni samodzielnej nauki we własnym tempie.

Wymagania:

Tematyka:

* Te sekcje są materiałem do samodzielnej nauki, we własnym tempie, jeśli korzystasz z wersji kursu prowadzonej przez instruktora

Adnotacje:

Ćwiczenia laborotoryjne:
Discovery 1: Get Started with Cisco CLI
Discovery 2: Observe How a Switch Operates
Discovery 3: Perform Basic Switch Configuration
Discovery 4: Inspect TCP/IP Applications
Discovery 5: Configure an Interface on a Cisco Router
Discovery 6: Configure and Verify Layer 2 Discovery Protocols
Discovery 7: Configure Default Gateway
Discovery 8: Explore Packet Forwarding
Discovery 0: Troubleshoot Switch Media and Port Issues
Discovery 10: Troubleshoot Port Duplex Issues
Discovery 11: Configure Basic IPv6 Connectivity
Discovery 12: Configure and Verify IPv4 Static Routes
Discovery 13: Configure IPv6 Static Routes
Discovery 14: Configure VLAN and Trunk
Discovery 15: Configure a Router on a Stick
Discovery 16: Configure and Verify Single-Area OSPF
Discovery 17: Configure and Verify EtherChannel
Discovery 18: Configure and Verify IPv4 ACLs
Discovery 19: Configure a Provider-Assigned IPv4 Address
Discovery 20: Configure Static NAT
Discovery 21: Configure Dynamic NAT and PAT
Discovery 22: Log into the WLC
Discovery 23: Monitor the WLC
Discovery 24: Configure a Dynamic (VLAN) Interface
Discovery 25: Configure a DHCP Scope
Discovery 25: Configure a WLAN
Discovery 27: Define a RADIUS Server
Discovery 28: Explore Management Options
Discovery 29: Explore the Cisco DNA™ Center
Discovery 30: Configure and Verify NTP
Discovery 31: Create the Cisco IOS Image Backup
Discovery 32: Upgrade Cisco IOS Image
Discovery 33: Configure WLAN Using WPA2 PSK Using the GUI
Discovery 34: Secure Console and Remote Access
Discovery 35: Enable and Limit Remote Access
Discovery 36: Configure and Verify Port Security

Ćwiczenia laborotoryjne typu: Graded Labs:
FASTLab 1: Implement the Initial Switch Configuration
FASTLab 2: Implement an Initial Router Configuration
FASTLab 3: Implement IPv4 Static Routing
FASTLab 4: Implement IPv6 Static Routing
FASTLab 5: Troubleshoot VLANs and Trunk
FASTLab 6: Implement Multiple VLANs and Basic Routing Between the VLANs
FASTLab 7: Improve Redundant Switched Topologies with EtherChannel
FASTLab 8: Implement Numbered and Named IPv4 ACLs
FASTLab 9: Implement PAT
FASTLab 10: Configure System Message Logging
FASTLab 11: Secure Device Administrative Access
FASTLab 12: Implement Device Hardening