Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies v1.0 (ENCOR)

Wprowadzenie:

Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) v1.0 zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do konfigurowania, rozwiązywania problemów i zarządzania sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi w przedsiębiorstwie (obejmuje protokoły IPv4 i IPv6). Uczy, jak wdrażać zasady bezpieczeństwa w sieci korporacyjnej, i jak projektować sieci typu overlay za pomocą rozwiązań takich jak SD-Access i SD-WAN. Obejmuje tematykę automatyzacji i programowania w sieciach korporacyjnych.

Szkolenie prowadzone przez instruktora: 5 dni w klasie z ćwiczeniami laboratoryjnymi oraz dodatkowo 3 dni do nauki uzupełniającego materiału we własnym tempie.

Opis:

Kurs pomaga przygotować się do zdania egzaminu 350-401 Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR), który jest częścią czterech nowych certyfikatów:

Wymagania:

Wiedza i umiejętności wymagane przed przystąpieniem do tego kursu:

Rekomendowane szkolenia Cisco w tym zakresie:

Tematyka:

*) Tematyka typu self-study

Adnotacje:

 Ćwiczenia laboratoryjne:

*) Ćwiczenia laboratoryjne typu self-study (symulacja, bez sprzętu)