Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine v3.0 (SISE)

Dedykowane dla:

Wprowadzenie:

Kurs SISE 3.0 jest bardzo intensywnym, 5 – dniowym szkoleniem ukierunkowanym na zdobycie wiedzy o produkcie Cisco ISE (Identity Services Engine) oraz rozwiązaniach realizacji polityk dostępowych do infrastruktury sieciowej. Cisco ISE jest najnowszym, sztandarowym produktem Cisco będącym spójną platformą do budowy polityki dostępu do infrastruktury sieciowej dowolnego typu. Mechanizm ten wykorzystuje mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA), jak również oferuje usługi profilowania urządzeń, weryfikacji ich zgodności z założoną polityką (posture), akwizycji urządzeń w architekturze BYOD (on-boarding), a także dostępu gościnnego. Innymi słowy stanowi kompletne rozwiązanie realizacji złożonej polityki dostępu do sieci przewodowych, bezprzewodowych oraz VPN.

W wersji 3.0 dodatkowo omawiane są zagadnienia takie jak:

Szkolenie SISE 3.0 zawiera rozbudowany rozdział o projektowaniu rozwiązań bezpieczeństwa z wykorzystaniem Cisco ISE 2.4 według najlepszych praktyk oraz wprowadzenie do współpracy poprzez API z innymi aplikacjami.

Opis:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik powinien posiadać następujące umiejętności:

Wymagania:

Zaleca się aby kursant posiadał:

Tematyka: