Advanced Routing&Switching Bootcamp (ADVRSBC)

Dedykowane dla:

Szkolenie polecamy również osobom, które rozpoczynają przygotowania do uzyskania certyfikacji CCIE R&S, ale nie czują się jeszcze gotowe na udział w szkoleniu Cisco 360 CCIE Routing & Switching Advanced Workshop (CIERS1) lub CCIE Bootcamp End-To-End “NO Excuses”-extended CIERS1 (CCIE Boot).

Wprowadzenie:

Celem szkolenia jest zapewnienie słuchaczom - osobom zajmującym się technologiami sieciowymi - pewności w praktycznym i teoretycznym obcowaniu w podstawowymi protokołami, technologiami i architekturami sieciowymi występującymi we współczesnej branży IT, z naciskiem na implementację w urządzeniach Cisco. Na kursie zostaną poruszone zagadnienia z certyfikacji CCNP (Cisco Certified Network Professional) Routing and Switching, rozszerzone o ciekawe, typowo spotykane funkcjonalności, jak również tematyka z zakresu bezpieczeństwa, sieci operatorskich, zagadnień projektowych, czy diagnostycznych. Unikalne w tym bootcampie jest to, iż skupia się on na praktycznym rozpatrywaniu każdego zagadnienia: podstawą do pracy są wykonywane wspólnie scenariusze labowe, stanowiące bazę do szerszego omówienia zagadnień teoretycznych, wspólnej dyskusji, analizy pakietów i protokołów z wykorzystaniem Wiresharka, wprowadzenia bardziej złożonych konfiguracji, oraz diagnostyki i troubleshootingu, a także omówienia zagadnień projektowych i najlepszych praktyk wdrożeniowych. W ciągu kursu realizowanych będzie ok. 150 scenariuszy, zmuszających przy tym do nieustannego myślenia i improwizacji - nie będzie w nich, jak na typowych kursach, listy komend do wpisania, ani też arkusza odpowiedzi. W wielu z nich trzeba będzie również samodzielnie wymyślić strukturę adresacji i topologię.

Opis:

Materiał szkolenia bazuje na typowej tematyce kursów przygotowujących do poziomu certyfikacji CCNP R&S (Cisco Certified Network Professional Routing and Switching), czyli kursów ROUTE, SWITCH oraz TSHOOT, znacząco je rozszerzając m.in. o elementy związane bezpieczeństwem, wirtualizacją, technologiami operatorskimi czy data center. Większość zagadnień poruszanych na szkoleniu bazuje na wykonywanych wspólnie ćwiczeniach, w czasie których wyjaśniana jest teoretyczna strona zagadnienia, ale równocześnie możliwe jest zaznajomienie się z pracą protokołów sieciowych. Dla każdego z tematów będą również dyskutowane zagadnienia praktycznej implementacji, najlepsze praktyki wdrożeniowe, najczęściej spotykane problemy, oraz sposób diagnostyki, monitorowania i rozwiązywania tych problemów. Słuchacze powinni być przygotowani, że na kursie protokół IPv6 będzie traktowany na równi z IPv4. Spory nacisk położony będzie też na kwestie bezpieczeństwa używania danej funkcjonalności (lub zagrożeń bezpieczeństwa wynikających z jej niestosowania). Kursanci nauczą się również efektywnie szkicować schematy sieciowe.


Bootcamp rozpoczyna się o 9:00 (w poniedziałek o 10:00) i należy być świadomym, iż zajęcia codziennie (oprócz piątku) trwać będą do późnego wieczora. Ale to nie koniec - potem zaczyna się jeszcze część "Daily Challenge", która przypominć będzie mini-lab CCIE, z zadaniami sprawdzającymi nabyta do tej pory wiedzę: zadanie postawione w sposób opisowy, określony czas na rozwiązanie zagadek i zadania punktowane (acz możliwe są konsultacje z innymi uczestnikami). Zajęcia rano następnego dnia rozpoczynają się od omówienia rezultatów "Daily Challenge".

Kurs prowadzony jest w języku polskim, materiały i ćwiczenia w języku angielskim.

Wymagania:

Bootcamp stara się wyrównać poziom przypomnieniem podstawowych technologii sieciowych, niemniej zdecydowanie zalecamy posiadanie ogólnej wiedzy o technologiach teleinformatycznych i protokołach sieciowych oraz podstaw operacyjnych pracy z urządzeniami sieciowymi Cisco (doświadczenie z innymi producentami również mile widziane).
Ze względu na szeroki zakres tematyczny, jak i intensywność kursu, wymagana jest szybkość uczenia się i ciekawość świata sieciowego. Wspólne dyskusje i praca w labie stanowić będą podstawę do działania!

Jeśli może to usprawnić pracę, możliwe (choć nie wymagane) jest przyniesienie własnego laptopa.

Tematyka:

Dzień 1
-------

Część 1: Podstawy sieci i urządzeń sieciowych

Część 2: Podstawowa praca sieci Ethernet / IP

Dzień 2
-------

Część 2: Podstawowa praca sieci Ethernet / IP (c.d.)

Część 3: Proste topologie sieciowe

Część 4: Nowy paradygmat przełączania - wirtualizacja i tunelowanie

Część 5: Opieka nad ruchem data plane

Dzień 3
-------

Część 5: Opieka nad ruchem data plane (c.d.)

Część 6: Ruch control i management plane

Część 7: Zaawansowanie przychodzi wraz z dynamiką

Dzień 4
-------

Część 7: Zaawansowanie przychodzi wraz z dynamiką (c.d.)

Część 8: Kontrola ścieżki i topologii

Dzień 5
-------

Część 9: Współczesne sieci

Adnotacje:

Kursanci działają z urządzeniami przy użyciu command-line interface (CLI). Każdy uczestnik posiada dedykowany dla siebie pod labowy, będący połączeniem kilku wirtualnych oraz sprzętowych routerów i przełączników Cisco. Pody szkoleniowe są fizycznie połączone w pary, a ponadto możliwa jest komunikacja w obrębie całej sieci, co umożliwia wymianę ruchu między uczestnikami i budowę bardziej złożonych topologii.