Implementing Core Cisco ASA Security (SASAC)

Wprowadzenie:

Kurs pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne  do konfiguracji i zarządzania urządzeniami   typu Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) w zakresie cech firewalla oraz funkcjonalności typu remote access VPN (SSL, IPsec/IKEv2).


Wymagania:

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim