Implementing Cisco Multicast (MCAST)

Wprowadzenie:

Kurs Implementing Cisco Multicast (MCAST) v2.0 omawia podstawy ruchu typu IP multicast, aplikacje multicastowe, źródła, odbiorców, zarządzanie grupami, protokoły routingu multicastów takie jak PIM (Protocol Independent Multicast) w ramach pojedynczej domeny administracyjnej, jak i pomiędzy domenami. Omawia zagadnienia obsługi ruchu IP Multicast w środowisku sieci LAN i WAN. Dostarcza technicznych umiejętności dla wdrożenia i diagnozowania ruchu IP multicast w sieciach klienta i dostawcy usług. Ćwiczenia konfiguracjne pozwalają zdobyć wymagane doświadczenia dla wdrożenia obsługi ruchu IP multicast.

Wymagania:

Tematyka:

Adnotacje:

Kurs prowadzony w języku polskim