Polityka prywatności

 

„Polityka prywatności Centrum Szkoleniowe Hector Spółka  z o.o. dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności”

 

Centrum Szkoleniowe Hector Spółka  z o.o. wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.

Centrum Szkoleniowe Hector Spółka  z o.o. deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

 

Dla gwarancji powyższej deklaracji Centrum Szkoleniowe Hector Spółka  z o.o. dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

 • potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych
  w systemach informatycznych
 • zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń
 • objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.
 • zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych

 

Prezes Centrum Szkoleniowe Hector Spółka  z o.o.  deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników specjalistycznych szkoleń i egzaminów jest centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Gwiaździsta 19, 01-651 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000026849.
 2. Odbiorcą podanych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu nr telefonu, informacji o zatrudnieniu, będą osoby zatrudnione w Centrum Szkoleniowym Hector Spółka z o.o. wykonujące obsługę organizacyjno – zarządczą szkoleń i egzaminów w imieniu Spółki.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi  Centrum Szkoleniowym Hector Spółka z o.o. zawarło umowę o współpracy, ale tylko i wyłącznie w zakresie realizowanej usługi organizacji i realizacji szkoleń dla pełnej jej kompleksowości i odpowiedniego, aktualnego standardu wiedzy technicznej.
 4. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w związku z posiadaną autoryzacją szkoleń.
 5. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, z wyłączeniem prawnych wymagań co do konieczności sporządzania, przetwarzania i archiwizacji dokumentacji szkoleniowej/nadającej kwalifikacje w tym też dokumentacji finansowo – księgowej oraz wymagań związanych z archiwizacja danych określonych przez podmioty udzielające stosowanych autoryzacji dla organizowanych szkoleń.
 6. Każdy klient/uczestnik korzystający ze szkoleń Centrum Szkoleniowego Hector Spółka z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każdy klient/uczestnik korzystający ze szkoleń Centrum Szkoleniowego Hector Spółka z o.o. ma prawo wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 8. Podanie danych osobowych jest bezwzględnie wymagane dla uczestnictwa w szkoleniu lub egzaminie. W przypadku nie wyrażenia  zgody  i niepodania danych osobowych usługa nie może zostać zrealizowana.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  w systemach informatycznych Każdy klient/ Centrum Szkoleniowego Hector Spółka z o.o. w ramach przesłania dedykowanej oferty po uprzednim wyrażeniu na to zgody.
 2. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić z wykorzystaniem kontaktu do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. za pośrednictwem  email: iodo@csh.pl

 

PLIKI COOKIE

 1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. oraz na anonimowe zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstron internetowych (dalej: Pliki cookie).
 2. Pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a za ich pomocą nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.
 3. Centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych oraz uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania.
 4. Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej Centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
 5. Centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności stron internetowych Centrum Szkoleniowe Hector Spółka  z o.o.

 

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych Centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. tj.  https://csh.com.pl/ i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.
 2. Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularza podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.
 3. Przesłanie Spółce Danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularza nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego.

 

W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, których mowa powyżej niniejszej Polityki prywatności lub w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu Centrum Szkoleniowe Hector Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 19,01-651 Warszawa,
tel. (22) 639 25 04/ fax (22) 639 25 01e-mail: school@csh.com.pl