Polityka prywatności

 

„Polityka prywatności Centrum Szkoleniowe Hector Spółka  z o.o. dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności”

 

Centrum Szkoleniowe Hector Spółka  z o.o. wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.

Centrum Szkoleniowe Hector Spółka  z o.o. deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

 

Dla gwarancji powyższej deklaracji Centrum Szkoleniowe Hector Spółka  z o.o. dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

 • potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych
  w systemach informatycznych
 • zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń
 • objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.
 • zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych

 

Prezes Centrum Szkoleniowe Hector Spółka  z o.o.  deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników specjalistycznych szkoleń i egzaminów jest centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Gwiaździsta 19, 01-651 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000026849.
 2. Odbiorcą podanych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu nr telefonu, informacji o zatrudnieniu, będą osoby zatrudnione w Centrum Szkoleniowym Hector Spółka z o.o. wykonujące obsługę organizacyjno – zarządczą szkoleń i egzaminów w imieniu Spółki.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi  Centrum Szkoleniowym Hector Spółka z o.o. zawarło umowę o współpracy, ale tylko i wyłącznie w zakresie realizowanej usługi organizacji i realizacji szkoleń dla pełnej jej kompleksowości i odpowiedniego, aktualnego standardu wiedzy technicznej.
 4. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w związku z posiadaną autoryzacją szkoleń.
 5. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, z wyłączeniem prawnych wymagań co do konieczności sporządzania, przetwarzania i archiwizacji dokumentacji szkoleniowej/nadającej kwalifikacje w tym też dokumentacji finansowo – księgowej oraz wymagań związanych z archiwizacja danych określonych przez podmioty udzielające stosowanych autoryzacji dla organizowanych szkoleń.
 6. Każdy klient/uczestnik korzystający ze szkoleń Centrum Szkoleniowego Hector Spółka z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każdy klient/uczestnik korzystający ze szkoleń Centrum Szkoleniowego Hector Spółka z o.o. ma prawo wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 8. Podanie danych osobowych jest bezwzględnie wymagane dla uczestnictwa w szkoleniu lub egzaminie. W przypadku nie wyrażenia  zgody  i niepodania danych osobowych usługa nie może zostać zrealizowana.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  w systemach informatycznych Każdy klient/ Centrum Szkoleniowego Hector Spółka z o.o. w ramach przesłania dedykowanej oferty po uprzednim wyrażeniu na to zgody.
 2. W przypadku stwierdzenie nieuprawnionego zbierania/ przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości zdarzenie takie, należy zgłosić z wykorzystaniem kontaktu do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. za pośrednictwem  email: iodo@csh.pl

 

PLIKI COOKIE

 1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. oraz na anonimowe zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstron internetowych (dalej: Pliki cookie).
 2. Pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a za ich pomocą nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.
 3. Centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych oraz uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania.
 4. Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej Centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
 5. Centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności stron internetowych Centrum Szkoleniowe Hector Spółka  z o.o.

 

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych Centrum Szkoleniowe Hector Spółka z o.o. tj.  https://csh.com.pl/ i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.
 2. Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularza podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.
 3. Przesłanie Spółce Danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularza nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego.

 

W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, których mowa powyżej niniejszej Polityki prywatności lub w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu Centrum Szkoleniowe Hector Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 19,01-651 Warszawa,
tel. (22) 639 25 04/ fax (22) 639 25 01e-mail: school@csh.com.pl

Dołącz do Nas...

i otrzymuj informacje o nowościach, gwarantowanych terminach szkoleń oraz promocjach!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Centrum Szkoleniowe Hector. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Centrum Szkoleniowe Hector Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Gwiaździsta 19. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.