Cisco Learning Credits Program (CLC)

Zapłać kredytami Cisco

„Cisco Learning Credits Program” oferuje Klientom możliwość zamawiania autoryzowanych szkoleń Cisco w postaci kredytu, z możliwością późniejszego zdefiniowania konkretnych szkoleń i ich terminów. Dodatkową korzyścią wynikającą z tego programu dla Klienta jest zredukowanie czasu, wysiłku i nakładów w celu generowania dodatkowego zamówienia na szkolenia poprzez możliwość zamówienia szkoleń w tym samym czasie co sprzęt i inne usługi towarzyszące danemu wdrożeniu.

Kredyty Szkoleniowe (LC) sprzedawane są w pakietach po 10, 100, 500 i 1500 tokenów szkoleniowych określanych w terminologii Cisco jako „prepaid training credit”. Wartość pojedynczego tokena to równowartość 100 USD, a jego ważność to 1 rok od zamówienia. LC posiadają niezależny „part numer”, publikowane są w cenniku Cisco i prócz możliwości zamówienia ich wraz ze sprzętem, oprogramowaniem i usługami serwisowymi mogą być zamawiane niezależnie.

LC mogą być zamawiane jedynie przez Partnerów Cisco (do odsprzedaży lub na użytek własny), a wykorzystane mogą być tylko w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych Cisco partycypujących w tym programie. Klient zamawia LC od Cisco lub resellera Cisco, a następnie kontaktuje się z wybranym autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym Cisco w celu uzgodnienia ceny i zamówienia szkolenia. Proces zarządzania LC odbywa się za pomocą „Learning Credit Management Tool” (narzędzia dostępnego na stronach Cisco). Bilans zgromadzonych ilości kredytów jest poufny i tylko Klient ma możliwość dysponowania nim.

CSH działając jako Cisco Learning Partner od 1998 roku oferuje Państwu możliwość wykorzystania LC w naszym ośrodku.

Więcej szczegółów o programie dostępnych na stronie Cisco www.cisco.com/go/learningcredits