Warunki realizacji szkoleń

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w kursach organizowanych przez CSH.

Zgłoszenie uczestnictwa

 • Wstępne zgłoszenie na szkolenie można dokonać telefonicznie bądź poprzez rejestrację on-line . Rezerwacja wstępna jest ważna przez 5 dni.
 • Rejestracja na szkolenie przeprowadzona jest po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia podpisanego przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy zgłaszającej. W tym celu prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie emailem lub faksem (22 639 25 01) formularza zgłoszeniowego
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, jednak nie później niż 2 dni robocze przed kursem.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia przesyłamy do Państwa e-mailem lub faxem potwierdzenie wraz z pełną informacją o miejscu szkolenia.

Rezygnacja ze szkolenia

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w formie pisemnej ( e-mail lub faksem).
Zależnie od rodzaju szkolenia, obwiązują różne terminy bezkosztowej rezygnacji ze szkolenia.
Szkolenia standardowe:

 • do 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu rezygnacji), Zamawiający nie jest obciążany żadnymi kosztami.
 • na mniej niż 10 dni roboczych, a więcej niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony kosztem 50% ceny szkolenia.
 • na mniej niż 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Zamawiający ponosi pełne koszty szkolenia.

Szkolenie z technologii Data Center, Service Provider, Advanced Services, bootcampy, CCIE lub organizowane we współpracy z zagranicznym partnerem

 • do 20 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu rezygnacji), Zamawiający nie jest obciążany żadnymi kosztami
 • na mniej niż 20 dni roboczych, a więcej niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu obciążamy Zleceniodawcę opłatą w wysokości 50% ceny szkolenia
 • na mniej niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Zamawiający ponosi pełne koszty szkolenia

Uruchomienie szkolenia / Zmiana terminu szkolenia

 • CSH organizuje kurs po skompletowaniu grupy, co najmniej 4—6 osób (w zależności od rodzaju szkolenia)
 • CSH zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym poinformuje zainteresowane osoby nie później niż na 4 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 • Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby kierowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

Płatność za szkolenie

 • Cena szkolenia obejmuje: koszt poprowadzenia szkolenia, materiałów szkoleniowych (materiały dostępne w języku angielskim w formie elektronicznej lub drukowanej w zależności od dostępności), lunchy, kawy/herbaty w czasie przerw
 • Cena nie obejmuje kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem (śniadania i kolacje) uczestników szkolenia
 • Płatność za szkolenie w PLN, dokonuje się przelewem na konto bankowe. Dla nowych Klientów wymagana jest przedpłata na podstawie faktury Proforma przed rozpoczęciem szkolenia. Dla stałych Klientów płatność należy uregulować po szkoleniu, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
 • Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są kwotami NETTO
 • W związku ze zmianą przepisów od stycznia 2011 na szkolenia obowiązuje 23% stawka VAT

Informacje ogólne

 • Szkolenia odbywają się w siedzibie CSH w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 19. Mapka dojazdowa
 • Zajęcia pierwszego dnia standardowo rozpoczynają się o godzinie 10:00, w pozostałe dni—o godzinie 9:00.
 • Około godziny 13:00—14:00 przewidziana jest przerwa na obiad.
 • Zajęcia kończą się około godz. 16:30 – 17:00.