Adam Wrzoskowicz (CCSI #30424)Senior Instructor

    Doktor nauk technicznych w zakresie elektroniki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN). W Centrum Szkoleniowym Hector pracuję od 1997 r. Jego doświadczenie wykładowcy to bagatela 19 lat. Ogromne doświadczenie naukowo-badawcze zdobyte na Państwowej Akademii Nauk. Główne zainteresowania zawodowe to projektowanie i implementowanie systemów IT. Specjalista w dziedzinie Wireless/Mobility oraz Routing &Switching.