Cisco SDN Bootcamp v1.0 (CSDNBC)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2019-04-15 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: PL       Zapytaj o cenę!

Rejestracja
2019-07-22 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl   Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Dedykowane dla:

Bootcamp przeznaczony jest dla inżynierów zaangażowanych w projektowanie i budowę sieci i systemów sieciowych, którzy chcą w sposób szybki zaznajomić się z obecnymi trendami w sieciach, jak również dostępnymi w portfolio Cisco technologiami i produktami umożliwiającymi budowę rozwiązań klasy SDN w sieciach zarówno centrów danych, kampusowych, jak i operatorskich, oraz praktycznie je przećwiczyć. Bez wiedzy przekazywanej na tym szkoleni ciężko sobie będzie w niedługim czasie wyobrazić pracę inżyniera sieci.

Wprowadzenie:

Szkolenie Cisco SDN Bootamp (CSDNBC) jest całkowicie unikalnym na rynku doświadczeniem, umożliwiającym kursantom tak teoretyczne jak i praktyczne zapoznanie się z wizją SDN (Software Defined Networks) prezentowaną przez Cisco, jak również jej implementacjami w postaci konkretnych rozwiązań, produktów i architektur. W zakresie znajdują się wszystkie współczesne trendy w branży sieciowej, takie jak programowalność, matryce IP, technologie sieci nakładkowych, automatyzacja, orkiestratory, kontrolery SDN i sporo innych zagadnień stanowiących absolutne "must" dla współczesnego inżyniera i sieci. W trakcie szkolenia dotkniecie praktycznie języka Python, API, kreowania sieci nakładkowych VXLAN i ich automatyzacji, rozwiązań EVPN, protokołu LISP, automatyzacji on-box i off-box, guest shella, Ansibla, Cisco NSO, Cisco VTS, Cisco ACI i najnowszego dziecka w rodzinie – Cisco SD-Access.

Bootcamp prowadzony jest przez dwóch dobrze rozpoznawalnych w branży IT inżynierów z tytułami CCIE/CCDE, którzy dzięki swojemu ponad 15-letniemu stażowi pracy z rozwiązaniami Cisco, posiedli dogłębną wiedzę o szerokim spektrum współczesnych sieci i rozwiązań, którą z radością się z Wami podzielą.

Ze względu na obszerność treści szkolenie prowadzone jest w formule bootcampu, dlatego też należy być przygotowanym na codzienną, potężną dawkę wiedzy, przekazywaną od rana do późnego wieczora.

Wymagania:

Dla większości uczestników poruszane zagadnienia będą dość nowymi, dlatego też jedynymi wymaganiami są dość szerokie rozeznanie w architekturach współczesnych sieci oraz dobra znajomość podstawowych technologii związanych z routingiem, przełączaniem i bezpieczeństwem.
Znajomość współczesnych trendów rozwojowych sieci, związanych choćby z koncepcjami SDN, sieciami nakładkowymi, automatyzacją, orkiestracją i programowalnością, będzie dodatkowym, choć niekoniecznie wymaganym atutem, pozwalającym dużo głębiej wejść w prezentowane tematy.

Tematyka:

Dzień 1

 • Przypomnienie fundamentów klasycznego przełączania i routingu
 • Flooding czyli data-plane learning kontra control-plane learning
 • Technologie nakładkowe stare i nowe: GRE, MPLS, VXLAN
 • Koncepcja matrycy IP lub też IP fabric, architektura, terminy i pojęcia
 • Architektury sprzętowe i programowe
 • Konfiguracja VXLAN w systemach IOS XE, NX-OS i Linux
 • Multiprotocol BGP i jego zastosowania
 • EVPN i konfiguracja usług
 • Bezpieczeństwo w sieciach nakładkowych – group-based policy (GBP)
 • Protokół LISP, jego zastosowania klasyczne oraz w sieciach nakładkowych

Dzień 2

 • Wprowadzenie do programowania urządzeń sieciowych
 • Automatyzacja on-bos: IOS.sh, EEM
 • Fog computing: hostowanie aplikacji, guestshell, on-box Python
 • Wstęp do programowania w języku Python
 • Zastosowania języka Python w automatyzacji
 • Automatyzacja kontra orkiestracja
 • Wykorzystanie Ansible
 • Cisco Network Services Orchestrator
 • Programowalna matryca IP VXLAN
 • Cisco Virtual Topology System

Dzień 3

 • Wirtualizacja kontra konteneryzacja
 • Wprowadzenie do Cisco ACI
 • Kontroler APIC
 • Polityki zamiast konfiguracji oraz ich elementy
 • Funkcje bezpieczeństwa w Cisco ACI, mikrosegmentacja
 • Integracja hypervisorów i aplikacji
 • Jak zrealizować serivce chaining

Dzień 4

 • Wprowadzenie do Cisco SD-Access
 • Budowa IP fabric w SD-Access
 • Kontroler APIC-EM
 • Elementy polityki w Cisco SD-Access
 • Zintegrowane z Cisco ISE bezpieczeństwo
 • Analityka w architekturze Cisco SD-Access

Dzień 5

 • Integracja SD-Access z sieciami WAN
 • Integracja SD-Access z data center
 • Kierunki rozwoju współczesnych sieci: podsumowanie

Ćwiczenia praktyczne

W zależności od danego modułu i ćwiczenia, kursant będzie miał dostęp do własnego, bądź też współdzielonego z innymi kursantami środowiska laboratoryjnego, złożonego z aplikacji, systemów oraz wirtualnych i sprzętowych przełączników i routerów. Ćwiczenia realizowane będą na różnych, w zależności od zagadnienia, zestawach sprzętowo-programowych, w skład których wchodzą m.in. przełączniki Catalyst 3650/3850 oraz 9300, przełączniki Nexus 9000, routery NCS5000 i CSR1000v.

Adnotacje:

Szkolenie prowadzone w języku polskim