Digital Network Architecture Implementation Essentials v2.0 (DNAIE)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

Kurs przeznaczony jest dla dość doświadczonych inżynierów sieciowych Cisco z doświadczeniem przy wdrożeniach sieci kampusowych, któzy bądź wdrażają, bądź też zamierzają wdrożyć rozwiązania składające się na architekturę Cisco DNA, opisane powyżej. Celem kursu jest wprowadzenie do wizji i strategii Cisco DNA, zaznajomienie się z możliwościami praktycznymi kontrolera APIC-EM, wdrażania rozwiązań zwirtualizowanych oraz technologii CMX. Omówione zostaną również fundamenty działania dedykowanego dla sieci kampusowych rozwiązania klasy SDN, czyli SD-Access i współpracujących produktów bezpieczeństwa takich jak Cisco ISE oraz Cisco Stealthwatch.

Wprowadzenie:

Kurs Cisco DNAIE (Digital Network Architecture Implementation Essentials) to pięciodniowe wprowadzenie do tematów związanych z architekturą Cisco DNA (Digital Network Architecture) i składających się na nią komponentów.
Bazuje na funkcjach udostępnianych przez kontroler Cisco APIC-EM (Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module) i zawartych w nim aplikacjach, takich jak Plug and Play, EasyQoS, Cisco IWAN (Intelligent WAN), Path Trace, czy architektura SD-Access (Software Defined Access). Ponadto będą pokazane możliwości wirtualizacji brzegu sieci kampusowej przy użyciu rozwiązań NFV (Network Function Virtualization), analityki udostępnianej przez Cisco CMX (Connected Mobile eXperience), oraz integracji rozwiązań Stealthwatch, TrustSec czy ISE (Identity Services Engine).

Opis:

Kurs składa się z omówienia architektury, funkcji i zastosowania komponentów Cisco DNA, jak również praktycznych ćwiczeń dotyczących m.in:

 • Aplikacji Plug-and-Play, Path Trace i Easy QoS w kontrolerze APIC-EM
 • Konfiguracji sieci bezprzewodowych w modelu Cisco DNA
 • Funkcji dostarczanych przez portal CMX Cloud

Wymagania:

Uczestnik kursu powinien posiadać wiedzę na temat budowy, architektury i funkcjonowania sieci kampusowych, ze szczególnym uwzględnieniem routingu, bezpieczeństwa, czy funkcji QoS, jak również wiedzę o sieciach WAN i WiFi współpracujących z sieciami kampusowymi (w tym najlepiej wiedzę praktyczną w konfiguracji choćby kontrolera WLC). Przydatne będzie również rozeznanie w nowych dla inżynierów sieciowych technologiach, takich wirtualizacja, koncepcje programistyczne, interfejsy API, czy SDN.

Tematyka:

Moduł 1: Rola architektury DNA we współczesnych sieciach

 • Wizja w architekturze Cisco DNA
 • Identyfikacja komponentów Cisco DNA
 • Rola automatyzacji, orkiestracji i kontrolerów

Moduł 2: Implementacja automatyzacji dostarczanej przez Cisco DNA

 • Implementacja automatyzacji w sieciach kampusowych
 • Implementacja rozwiązania Cisco Plug and Play
 • Implementacja Easy QoS w kontrolerze
 • Implementacja rozwiązania Cisco IWAN
 • Diagnostyka przy użyciu aplikacji Path Trace
 • Implementacja Enterprise NFV
 • Programowalność rozwiązań w architekturze Cisco DNA

Moduł 3: Implementacja analityki w rozwiązaniu Cisco DNA

 • Czym jest analityka
 • Architektura analityki w Cisco DNA
 • Architektura Network Data Platform
 • CMX w sieci kampusowej
 • Sieć kontekstowa
 • CMX Connect
 • Analityka w Cisco CMX Analytics
 • API dla Cisco CMX
 • Konfiguracja Cisco CMX
 • Cisco CMX w chmurze – CMX Cloud

Moduł 4: Implementacja bezpieczeeństwa w architekturze Cisco DNA

 • Wprowadzenie do NetFlow
 • Wprowadzenie do Cisco Stealthwatch
 • Wprowadzenie do Cisco ISE
 • Integracja narzędzi bezpieczeństwa

Moduł 5: Enterprise Fabric / Cisco SD-Access jako komponent Cisco DNA

 • Co to jest Enterprise Fabric / SD-Access
 • Implementacja SD-Access w sieciach kampusowych