Network Programmability Bootcamp (NetProg)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Dedykowane dla:

 • administratorów IT, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu programowania w jezyku Python i korzystania z pakietu Ansible w kontekście zarządzania środowiskiem IT
 • inżynierów sieciowych, zainteresowanych rozszerzeniem swoich umiejętności i możliwości w zakresie automatyzacji zarządzania konfiguracją urządzeń sieciowych, zaawansowanego monitoringu i reakcji na zdarzenia

Wprowadzenie:

Podczas tego szkolenia uczestnicy zapoznają się ze współczesnym oprogramowaniem do automatyzacji zarządzania (Ansible) i poznają jego możliwości w zakresie zarządzania sprzętem sieciowym. Korzystając z języka programowania Python nauczą się zarówno korzystania z klasycznych metod automatyzacji takich jak skrypty expect, jak i nowoczesnych interfejsów zarządzania takich jak NX-API, Netconf/YANG czy RESTful, XML API. Kursanci zapoznają się także z możliwościami i metodami programowania urządzeń sieciowych przy wykorzystaniu natywnych pakietów deweloperskich SDK (Software Develpement Kit) takich jak onePK czy Cobra. Przetestują również możliwości języka programowania Python wbudowanego w niektóre sieciowe systemy operacyjne (np. NX-OS). Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną zastosowane w praktyce poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia na sprzęcie firmy Cisco Systems.

Opis:

Szkolenie NetProg jest jednocześnie przyspieszonym kursem programowania w języku Python na poziomie średnio-zaawansowanym. Instruktor rozpocznie od wprowadzenia i omówienia wszystkich podstawowych konstrukcji języka wraz z praktycznymi ćwiczeniami. Omówi korzystanie z podstawowych, wbudowanych narzędzi, powłoki Pythona, środowiska IDLE, włącznie ze śledzeniem wykonywania kodu (trace) i usuwaniem błędów (debugging). Docelowo natomiast, kursanci zapoznają się z i będą korzystać z profesjonalych (acz darmowych) narzędzi IDE/RAD (Integrated Development Environment / Rapid Application Development). Poznają również podstawy korzystania z systemu kontroli wersji, po to aby przy wszystkich pozostałych ćwiczeniach z niego korzystać i nauczyć się pracy i rozwoju oprogramowania w grupie. Możliwość przeglądania różnic, przywołania poprzednich wersji kodu jest w pracy programisty niezwykle przydanta lub wręcz niezbędna.
Kolejnymi zadaniami programistycznymi będzie analiza gotowego programu, jego uzupełnienie i poprawienie. Następnie uczstnicy szkolenia przejdą do stworzenie własnego programu (netprog), którego celem będzie uzupełnienie możliwości pakietu Ansible o elementy tam nieosiągalne. Oprogramowanie będzie mogło być wykorzystywane we współpracy z Ansible lub niezależnie. Rozpoczną od najprostszych zadań, a w kolejnych ćwiczeniach będą dodawać coraz to bardziej wyrafinowane możliwości. Przy tej okazji zapoznają się z kolejnymi rozszerzonymi konstrukcjami języka oraz z możliwościami bogatego zestawu bibliotek standardowych i dodatkowych.

Wymagania:

 • znajomość podstawowych technik programistycznych dowolnego języka programowania imperatywnego – np. umiejętność pisania prostych skryptów.
 • przydatna również będzie znajomość podstawowych zagadnień sieciowych, podstawowych komend CLI na urządzeniach Cisco (np. poziom CCNA jest w zupełności wystarczający)

Tematyka:

Dzień 1
Sprawy organizacyjne

Przegląd metod programowania sprzętu sieciowego

 • SNMP
 • CLI
 • Expect – CLI
 • RPC
 • Ansible
 • Plan kursu

Wprowadzenie do Pythona

 • Instalacja Pythona
 • Python jako kalkulator
 • Zmienne
 • Zapis instrukcji do pliku, uruchamianie z pliku
 • Trace, pdb, pudb

Python IDEs

 • IDLE
 • Profesjonalny pakiet IDE

Systemy kontroli wersji (VCS)

 • Wprowadzenie, podstawowe operacje
 • Git, github
 • Obsługa VCS w IDE

Python – podstawowe konstrukcje

 • Comments, variables, Strings, Data-structures
 • Lab – struktury danych
 • Conditional Expressions, Loops
 • Lab – pętle
 • Functions, Classes, Objects
 • Lab – funkcje, obiekty
 • Imports, Project structure
 • Lab – import
 • File operations
 • Lab – pliki

Dzień 2
Python – analiza algorytmu

 • Clone projektu Git
 • Zrozumienie algorytmu, debuggowanie
 • Moduł logowania – omówienie
 • Modyfikacja algorytmu – z podziałem na grupy
 • Wykorzystywanie gotowych funkcji – korzystanie z dokumentacji

Programowanie Sieci – rozpoczęcie projektu netprog

 • Pyexpect – zasady, możliwości, pułapki
 • Netmiko
 • Lab – Testy netmiko w powłoce
 • Lab – Program ‚netprog’ – zdalne wykonywanie poleceń i weryfikacja
 • Lab – Program ‚netprog’ – wycofywanie konfiguracji
 • Lab – Program ‚netprog’ – argumenty wejściowe, czytanie komend z pliku

Ansible

 • Mechanizm działania
 • Instalacja
 • Zbiór urządzeń
 • Komendy Ad-Hoc
 • Lab – komendy Ad-Hoc
 • Pliki konfiguracyjne
 • Playbooks – podstawy
 • Lab – playbooks
 • Moduły
 • Moduły do sieci
 • Lab – Konfigurowanie przełączników z Ansible
 • Lab – Współraca ‚netprog’ z Ansible

Dzień 3
NX-API

 • Sposób działania
 • Uruchamianie – feature, środowisko Sandbox
 • Lab – założenie vlan-u, skonfigurowanie trunk-a, weryfikacja
 • Lab – Opcja ‚-nxapi’ programu ‚netprog’

Netconf / YANG

 • Sposób działania Netconf, RFC
 • Możliwości, operacje
 • YANG
 • ncclient – możliwości, dokumentacja
 • Lab – interaktywny shell
 • Lab – ncclient
 • Lab – Opcja ‚-netconf’ programu ‚netprog’

Python w NX-OS

 • Wywoływanie, parametry
 • Biblioteki dostępne
 • Logging
 • Lab – wywolanie skryptu
 • Lab – EEM

RESTful API

 • Sposób działania, transport
 • Gdzie wspierane
 • Przykłady użycia
 • Lab – CSR1kv, shell
 • Lab – użycie w programie w pythonie

Natywny Python SDK: onePK

 • Sposób działania
 • Przegląd dokumentacji
 • Przykłady
 • Lab – zrozumienie, uruchamianie i testowanie przykładów

Dzień 4
Ansible – zaawansowane konstrukcje i możliwości

 • Jinja2, filtry
 • Warunki
 • Pętle
 • Strategie
 • Szyfrowane schowki
 • Tagi
 • Lab – ćwiczenia do powyższych

Python – zaawansowane konstrukcje i moduły – Integracja ‚netprog’ z Ansible

 • Lab – Czytanie plików konfiguracyjnych
 • Lab – Integracja konfiguracji z Ansible – hosts
 • Lab – Bezpieczne wycofywanie komend
 • Lab – Bezpieczne zapisanie hasła
 • Lab – Możliwość tworzenia ciągu czynności przez Ansible dla ‚netprog’
 • Lab – Commit przez Ansible dla ‚netprog’
 • Lab – Korzystanie z szablonów dla ‚netprog’
 • Lab – Budowanie topologii dla łączy L2, lint
 • Lab – Dwustronne operacje na łączach L2 wg topologii

Dzień 5
Programowanie w ACI (Application Centric Infrastructure i Cisco Nexus 9000)

 • RESTful interface
 • Lab – obserwacja zdarzeń
 • Lab – natywny SDK: cobra + arya

Programowanie UCS (Unified Computing System – Cisco blades)

 • Natywny Python SDK – opis
 • Lab – Tworzenie grupy obiektów

Python – zaawansowane techniki

 • Udostępnianie RESTful / XML Northbound API
 • Lab – korzystanie z gotowego API dla zarządzania aplikacją
 • Testowanie – DocTests, UnitTests
 • Lab – UnitTesting dla aplikacji ‚netprog’
 • Multithreading / multiprocessing – podstawy
 • Lab – Równoległe wykonanie zadań w aplikacji ‚netprog’