Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 v3.0 (ICND1)  

Obecnie brak terminów dla tego szkolenia. Zapytaj o szkolenie!

Certyfikacje:

Kurs przygotowuje do egzaminu ICND1 v3.0 (100-105)

Wprowadzenie:

Kurs ICND1 v3.0 jest pięciodniowym kursem prowadzonym przez autoryzowanego instruktora Cisco. Pozwala zdobyć wiedzę w dziedzinie instalacji, konfiguracji i weryfikacji pracy sieci IPv4 i IPv6. Zakres szkolenia obejmuje konfigurację przełączników sieci LAN, konfigurację routera IP oraz identyfikację podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa sieci komputerowych.

Tematyka:

Budowanie prostej sieci komputerowej

 • Podstawowe funkcje sieci
 • Podstawowe modele sieci (OSI, TCP/IP)
 • Wprowadzenie do sieci LAN
 • Wprowadzenie do sytemu operacyjnego IOS
 • Wstępna konfiguracja przełączników Cisco
 • Zasady działania przełączników Ethernet
 • Rozwiązywanie problemów

Konfigurowanie połączenia z Internetem

 • Protokół IP oraz adresacja IPv4
 • Segmentacja puli adresów IP
 • Protokoły warstwy transportowej (TCP, UDP)
 • Działanie usługi routingu
 • Wstępna konfiguracja routera Cisco
 • Analiza procesu dostarczania pakietów
 • Konfiguracja statycznego routingu
 • Konfiguracja usług translacji adresów (NAT, PAT)

Budowanie sieci średniej wielkości

 • Implementacja VLAN-ów
 • Implementacja routingu pomiędzy VLAN-ami
 • Konfiguracja usługi DHCP na urządzeniach z systemem IOS
 • Konfiguracja protokołu routingu RIPv2

Bezpieczeństwo sieci komputerowej administrowanie urządzeniami Cisco

 • •Zabezpieczanie dostępu administratorskiego
 • Kontrolowanie dostępu użytkowników poprzez usługę Port-Security
 • Filtracja ruchu sieciowego poprzez listy ACL
 • Konfigurowanie protokołu NTP
 • Rejestracja zdarzeń w dziennikach (Syslog)
 • Zarządzenie konfiguracją
 • Uaktualnianie systemu IOS
 • Zarządzanie licencjami

Wprowadzenie do adresacji IPv6

 • Podstawy protokołu i adresacji IPv6
 • Implementacja statycznego routingu dla IPv6