Securing Cisco Wireless Enterprise Networks v.1.0 (WISECURE)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2020-02-17 ILT, Warszawa, 5 dni

Język: pl     Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Certyfikacje:

 CCNP Wireless

Kurs przygotowuje do egzaminu: 300-375 – Securing Cisco Wireless Enterprise Networks

Wprowadzenie:

Kurs Securing Cisco Wireless Enterprise Networks (WISECURE) omawia metody zabezpieczania sieci bezprzewodowych wykorzystujących architekturę Cisco ze szczególnym uwzględnieniem dużych sieci klasy enterprise. Podczas szkolenia wykorzystywane są kontrolery WLC z systemem Cisco AireOS 8.0 oraz serwery Cisco Prime Infrastructure v.2.2, Cisco Identity Services Engine v.1.3.

Wymagania:

Ukończenie szkolenia WIFUND albo posiadanie certyfikatu CCNA-Wireless lub adekwatnej wiedzy

Tematyka:

1. Projektowanie sieci bezprzewodowych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
2. Projektowanie i implementacja reguł dostępu klienta do sieci bezprzewodowej
3. Wdrażanie serwerów zarządzających PI i MSE
4. Wdrażanie systemu Cisco Identity Services Engine (ISE)

  • Architektura bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej
  • Profilowanie użytkowników oraz definiowanie polityk
  • Kontrolowanie dostępu gości z wykorzystaniem usługi CMX Visitor Connector
  • Udostępnienie usługi BYOD

5. Wdrażanie zaawansowanych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo sieci Wi-Fi

  • Metody ochrony ruchu służbowego (MFP)
  • Implementacja SNMPv3
  • Metody wykrywania obcych urządzeń oraz zdefiniowanie polityki reagowania

6. Kontrolowanie dostępu do sieci za pomocą list ACL
7. Monitorowanie sieci bezprzewodowych

  • Wykrywanie zagrożeń
  • Wdrażanie systemu wIPS