Troubleshooting Cisco Wireless Enterprise Networks v1.0 (WITSHOOT)  

Data Lokalizacja Informacje Cena Rejestracja
2019-11-13 ILT, Warszawa, 3 dni

Język: PL     Zapytaj o cenę!

Rejestracja
2020-01-27 ILT, Warszawa, 3 dni

Język: PL    Zapytaj o cenę!

Rejestracja

Certyfikacje:

 CCNP Wireless

Kurs przygotowuje do egzaminu : 300-370 – Troubleshooting Cisco Wireless Networks

Wprowadzenie:

Kurs WITSHOOT prezentuje metodologię rozwiązywania problemów w dużych sieciach bezprzewodowych budowanych w oparciu o architekturę Cisco. Podczas szkolenia wykorzystywane są kontrolery WLC z systemem Cisco AireOS 8.0 oraz serwery Cisco Prime Infrastructure v.2.2, Cisco Identity Services Engine v.1.3.

Wymagania:

 Ukończenie szkolenia WIFUND albo posiadanie certyfikatu CCNA-Wireless lub adekwatnej wiedzy

Tematyka:

 1. Podstawy diagnostyki sieci bezprzewodowych

  • Podstawowe metodologie rozwiązywania problemów
  • Przegląd narzędzi wykorzystywanych w diagnostyce sieci bezprzewodowych

2. Identyfikacja typowych problemów klientów sieci bezprzewodowych

  • Rozwiązywanie problemów z połączeniem klienta
  • Rozwiązywanie problemów z jakością transmisji klienta

3. Identyfikacja typowych problemów infrastruktury sieci bezprzewodowych

  •  Rozwiązywanie problemów z połączeniem APka do kontrolera WLC
  •  Rozwiązywanie problemów z połączeniem do struktury sieci przewodowej
  •  Rozwiązywanie problemów z działanie APków w trybie FlexConnect

4. Identyfikacja typowych problemów związanych z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowej

  • Rozwiązywanie problemów z autentykacją klientów
  • Rozwiązywanie problemów z obsługą gości
  • Identyfikacja i eliminacja źródeł zakłóceń radiowych